Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2011-10-18, Marcin Lisiecki

E-dziennik dla nauczyciela

Funkcje dziennika, kiedyś niezbędnego atrybutu nauczyciela, przejmują różne informatyczne narzędzia. Jednym z nich może być aplikacja Zestawienie Ocen. To niewielki, bo zajmujący niecałe 300 kb program, z którego bezpłatnie może korzystać każdy wychowawca i nauczyciel.

Jednostka edukacyjna może wyposażyć w niego całe ciało pedagogiczne, dzięki czemu można zrezygnować z prowadzenia papierowego dziennika. Aplikacja składa się z pojedynczego pliku i nie wymaga instalacji. Co więcej, program działa na wszystkich systemach operacyjnych Windows, od wersji 95 zaczynając. Elektroniczny dziennik może pracować praktycznie na każdym nośniku, włączając w to nawet dyskietkę.

Aplikacja pozwala prowadzić dziennik dla wielu klas i uczniów. Możliwe jest m.in. gromadzenie takich informacji, jak podział na klasy, dane osobowe uczniów, oceny, nieobecności, spóźnienia czy zachowanie. Obsługiwany jest podział na semestry, istnieje możliwość określenia, za co została przyznana konkretna ocena. Program automatycznie oblicza średnią zarówno arytmetyczną, jak i ważoną. Możliwe jest również przygotowywanie i drukowanie zestawień dla rodziców. Aplikacja generuje także statystyki, dotyczące poszczególnych uczniów, jak i całej klasy. Aby zwiększyć bezpieczeństwo związane z ewentualną utratą danych, autor zaimplementował funkcję, która po aktywacji nie nadpisuje pliku dziennika, ale tworzy jego kopię. Dużą zaletą są także szerokie możliwości konfiguracyjne aplikacji pozwalające dostosować ją do własnych potrzeb. Niestety, dane dziennika nie są szyfrowane, a sam program nie chroni dostępu do danych osobowych za pomocą hasła.

System: Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/Server

http://www.e-dziennik.org

 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej  

Admin wITek

Admin wITek - Wrzesień 2012

Galeria wITka