Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Ścieżka:

Strona główna » Aktualności »

Aktualności

E-doręczenia i usługa hybrydowa

4 lutego 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych, przedłożony przez Ministra Cyfryzacji.

2020-03-09

Aplikacja Asystent Budżetowy od NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBR) przygotowało aplikację Asystent Budżetowy, która ma pomóc wnioskodawcom w korzystaniu ze wsparcia finansowego na badania i rozwój.

2020-03-09

Transfer: 1000 MB/s

ADATA SE760

2020-03-09

Na wypadek awarii bazy danych o produktach i odpadach

9 stycznia 2020 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2020-02-17, MMB

Standard metadanych dla systemu Kronik@

16 stycznia 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało standard metadanych integrujący dane z obszaru kultury i nauki.

2020-02-17, MMB

A4 jak A3

Pojawiła się nowa generacja urządzeń wielofunkcyjnych A4 firmy Ricoh. Znajdziemy w niej funkcje, które do tej pory były spotykane głównie w rozwiązaniach formatu A3.

2020-02-17

12 Forum Gospodarcze TIME „Między Konkurencją a Współpracą - Nowy Cyfrowy Świat”

12 Forum Gospodarcze TIME to spotkanie przedstawicieli, krajowych i zagranicznych organizacji przemysłu oraz przedsiębiorstw europejskiego sektora ICT. Corocznie w tym wydarzeniu bierze udział ponad 1000 osób. Dzięki wymianie myśli, dialogu ekspertów z całej Europy z przedstawicielami, parlamentu europejskiego, administracji rządowej, nauki oraz biznesu zostaną określone potrzeby przedsiębiorców, a także warunki i zmiany konieczne dla rozwoju gospodarki cyfrowej.

2020-01-22,

Zmiany w systemie rejestrów państwowych

1 stycznia 2020 r. weszła w życie zasadnicza część przepisów ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

2020-01-20

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych w Piotrkowie Trybunalskim

Województwo Łódzkie przeznaczyło ok. 4 mln zł unijnego dofinansowania na cyfryzację zasobów geodezyjnych w Piotrkowie Trybunalskim.

2020-01-20

Zahartowany tablet

Dell Latitude 7220 Rugged Extreme. Ten wytrzymały tablet o przekątnej 12” może pracować nawet w najbardziej zanieczyszczonych, wilgotnych i niebezpiecznych miejscach.

2020-01-20