Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2020-03-09

Aplikacja Asystent Budżetowy od NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBR) przygotowało aplikację Asystent Budżetowy, która ma pomóc wnioskodawcom w korzystaniu ze wsparcia finansowego na badania i rozwój.

Jak podaje NCBR, Asystent Budżetowy w łatwy sposób kwalifikuje rodzaje kosztów zaplanowanych w projektach finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Dostarcza niezbędnej wiedzy na temat rozliczania kosztów w projekcie badawczo-rozwojowym, dopasowywania planowanych wydatków do wymogów formalnych dofinansowania, a także prawidłowego opisywania wydatków. Aplikacja po wybraniu odpowiedniego hasła wskazuje kategorię kosztów, podpowiada, jak je udokumentować, policzyć i na co zwrócić uwagę. Narzędzie oferuje również słownik kosztów, w którym wytłumaczone zostały najbardziej przydatne pojęcia w obszarze rozliczania i prowadzenia projektu B+R. Aplikacja jest bezpłatna i nie wymaga logowania się. Jest dostępna na stronie asystentbudzetowy.ncbr.gov.pl. Powstanie aplikacji zostało dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.