Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2020-01-20

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych w Piotrkowie Trybunalskim

Województwo Łódzkie przeznaczyło ok. 4 mln zł unijnego dofinansowania na cyfryzację zasobów geodezyjnych w Piotrkowie Trybunalskim.

6 grudnia 2019 r. zaprezentowano podsumowanie dobiegającego końca projektu „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”. W ramach projektu utworzono sześć geodezyjnych baz danych: bazę obiektów ewidencji gruntów i budynków, ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych, cen i wartości nieruchomości, osnów geodezyjnych oraz dokumentów zasobu geodezyjnego. Jak podaje serwis informacyjny województwa łódzkiego, Piotrków Trybunalski jest jednym z pierwszych samorządów w Polsce, który w pełnym zakresie rzeczowym i obszarowym utworzył cyfrowe, zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, geodezyjne bazy danych. W ramach projektu uruchomiono także e-usługi, które umożliwiają łatwiejsze pozyskiwanie danych geodezyjnych. E-usługi adresowane są do kilku grup odbiorców: geodetów, rzeczoznawców, urzędników, projektantów, komorników oraz mieszkańców. Wartość projektu wynosi ponad 5,5 mln zł, z czego prawie 4 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.