Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2020-03-09

E-doręczenia i usługa hybrydowa

4 lutego 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych, przedłożony przez Ministra Cyfryzacji.

Celem ustawy jest umożliwienie podmiotom publicznym jak najszerszego świadczenia usług elektronicznych wewnątrz administracji oraz wprowadzenie rozwiązań zapewniających obywatelowi i przedsiębiorcy załatwienie danej sprawy urzędowej na odległość. Na potrzeby realizacji doręczenia elektronicznego zostanie stworzony nowy rejestr publiczny, tzw. baza adresów elektronicznych. Uzupełnieniem doręczenia elektronicznego będzie publiczna usługa hybrydowa, świadczona przez operatora wyznaczonego (jeśli nadawcą przesyłki listowej jest podmiot publiczny). Umożliwi ona podmiotom publicznym wysyłkę korespondencji w domyślnej postaci elektronicznej. Natomiast osoby, które na wymianę korespondencji elektronicznej z różnych przyczyn nie będą jeszcze gotowe, uzyskają możliwość odbierania korespondencji nadanej w tej formie w postaci tradycyjnej przesyłki listowej – list w postaci elektronicznej zostanie dostarczony na pocztę, ta go wydrukuje i dostarczy odbiorcy w postaci papierowej. Usługa hybrydowa stworzy pomost komunikacyjny między usługą doręczeń elektronicznych a usługą doręczeń tradycyjnych i powinna przybliżyć osoby wykluczone cyfrowo do świata usług cyfrowych. (MMB)