Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2017-12-12

II konferencja z cyklu Akademia CSIOZ

15 grudnia w Warszawie odbędzie się II konferencja z cyklu AKADEMIA CSIOZ pn. "Informatyzacja podmiotów leczniczych – dojrzałość cyfrowa i bezpieczeństwo danych".

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną ważne i aktualne tematy związane z informatyzacją podmiotów leczniczych. W programie m.in.:

  • wyniki audytu 32 szpitali Ministerstwa Zdrowia przeprowadzonego pod kątem dojrzałości cyfrowej mierzonej wg modelu EMRAM organizacji HIMSS,
  • przygotowania podmiotów leczniczych do obowiązków wynikających z RODO,
  • informacje o aktualnym stanie prac w centralnych projektach e-Zdrowia, w tym informacje o pilotażu e-Recepty.

Konferencja adresowana jest do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych w podmiotach leczniczych, w szczególności do: kadry zarządzającej i managerów IT w podmiotach leczniczych oraz przedstawicieli samorządów wojewódzkich.

Zgłoszenia do udziału w konferencji są przyjmowane do 12 grudnia pod adresem: https://konferencja.csioz.gov.pl/rejestracja/

Więcej informacji: https://konferencja.csioz.gov.pl/