Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2017-05-15, Patronat IT w Administracji

Informacja przestrzenna nowym impulsem dla rozwoju lokalnego

1 czerwca 2017 r. odbędzie się IV edycja Konferencji „Informacja przestrzenna nowym impulsem dla rozwoju lokalnego”. Tegoroczne wydarzenie poświęcone będzie tematyce wykorzystania systemów informacji przestrzennej do ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zasobów kulturowych.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się takie, jak: zastosowanie GIS w ochronie gruntów rolnych oraz ochronie powietrza, zarządzanie zasobami przyrodniczymi z wykorzystaniem informacji przestrzennej, wykorzystanie systemów informacji przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego w programie rewitalizacji.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządów lokalnych. Jej ideą jest pokazanie dobrych praktyk w zarządzaniu przestrzenią na szczeblu lokalnym z zastosowaniem systemów informacji przestrzennej. Organizatorem spotkania jest Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego pani Ewa Mańkowska oraz Geodeta Województwa Dolnośląskiego pan Robert Pajkert.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a formularz zgłoszenia znajduje się tutaj.