Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2018-05-30, Patronat

„Informacja przestrzenna nowym Impulsem do rozwoju lokalnego” - V edycja

24 maja 2018 r. we Wrocławiu pod patronatem „IT w Administracji” odbyła się V edycja konferencji pn. „Informacja przestrzenna nowym impulsem dla rozwoju lokalnego”.

Geodeta Województwa Dolnośląskiego Robert Pajkert
Źródło zdjęć - Organizator

Wydarzenie to zgromadziło ponad 250 uczestników i było doskonałą okazją do zapoznania się z dobrymi praktykami w zarządzaniu przestrzenią na szczeblu lokalnym i regionalnym z zastosowaniem systemów informacji przestrzennej.

Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zaprosili przedstawicieli jednostek administracji publicznej oraz instytucji publicznych, którzy zajmują się tematyką planowania przestrzennego, ochroną środowiska oraz wykorzystują lub chcą nauczyć się efektywnego wykorzystywania informacji przestrzennej w realizacji zadań publicznych.

Konferencję otworzył Geodeta Województwa Dolnośląskiego Robert Pajkert, który przypomniał, iż tegoroczna edycja spotkania włączona została w obchody XX-lecia Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Wręczył on także nagrodę za I miejsce w  konkursie  "Dolny Śląsk na kompozycji mapowej", który był ogłoszony w listopadzie ubiegłego roku podczas obchodów GIS Day 2017 we Wrocławiu. Autorką zwycięskiej pracy jest pani Nikola Derdacka, studentka III roku kierunku Geodezja i Kartografia, Politechniki Wrocławskiej. Tematem nagrodzonej pracy są „Bitwy dolnośląskie”. Mapa przestawia lokalizacje bitew, które odbyły się na Dolnym Śląsku w różnych okresach historycznych i można ją zobaczyć na Geoportalu Dolny Śląsk w module „Region i turystyka” (www.geoportal.dolnyslask.pl).

Tematy tegorocznej edycji konferencji skupiły się wokół zagadnień z gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i wsparcia procesów decyzyjnych. Merytoryczną część spotkania rozpoczęła Anna Warężak z Urzędu Gminy w Osiecznicy, która opowiedziała o procesie cyfryzacji dokumentacji planistycznej w gminie. Następnie Dorota Gadomska oraz Paweł Decewicz przedstawili dobre praktyki zastosowania informacji przestrzennej i narzędzi GIS w realizacji zadań w Urzędzie Miejskim w Łomiankach. Miasto Łomianki może pochwalić się wąskim gronem urzędników-specjalistów, którzy sami odpowiadają za powstające dokumenty planistyczne. Pierwszą część spotkania zakończył przegląd geoportali regionalnych w poszukiwaniu komplementarnych źródeł informacji dla wsparcia rozwoju gospodarki, którego autorem był Tomasz Bira z Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Po przerwie kawowej przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa – Szymon Wilkowski i Radosław Lisak opowiedzieli o miejskim geoportalu i jego praktycznym zastosowaniu w realizacji zadań samorządowych, w tym monitoringu zanieczyszczeń powstających przy wykorzystaniu piecy na paliwa stałe. Duże zainteresowanie wywołała prezentacja Adama Polańskiego z Gospodarstwa Pasiecznego „Pszczeli Dar”, który prezentował e-mapę pszczelarską opublikowaną na Geoportalu Dolny Śląsk i jej innowacyjne zastosowanie do ochrony systemowej pszczoły miodnej.

W trzecim panelu konferencji Lech Kaczmarek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu omówił doświadczenia z tworzenia i udostępniania bazy danych przestrzennych Metropolii Poznań, a Agnieszka Gajda z Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w ciekawy sposób przedstawiła temat analiz GIS do określenia optymalnego dostępu do usług publicznych na przykładzie biblioteki. Na zakończenie konferencji Anna Pierzchała z firmy ESRI Polska - współorganizator konferencji, udowodniła, że GIS jest niezastąpionym narzędziem do promocji i budowania turystycznej marki gminy.

Frekwencja na tegorocznej konferencji była najwyższą z zanotowanych podczas dotychczasowych edycji. Mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli jednostek administracji publicznej z 51 gmin i miast województwa dolnośląskiego, przedstawicieli Starostw Powiatowych z 8 powiatów, reprezentantów Urzędów Marszałkowskich z województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Jak co roku liczną grupę słuchaczy stanowili studenci wrocławskich uczelni. Pojawiły się także osoby zainteresowane tematyką GIS z instytucji takich jak Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, PGW Wody Polskie, Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu, Instytut Rozwoju Terytorialnego, Dolnośląski Związek Pszczelarzy we Wrocławiu, Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu i inni.

Przy takim pozytywnym odzewie uczestników konferencji organizatorzy już teraz zapowiadają kolejną jej edycję za rok, jak zwykle w okolicach Dnia Dziecka.