Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2019-05-13

Interaktywna mapa innowacji

Ministerstwo Cyfryzacji (dalej: MC) tworzy interaktywną mapę projektów związanych ze sztuczną inteligencją (AI) oraz internetem rzeczy (IoT), które realizowane są na terenie Polski przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dzięki zebraniu danych w jednym miejscu dostęp do informacji będzie szybki, a ponadto przedstawiony w atrakcyjnej formie interaktywnej mapy. W dalszych etapach projektu na mapie znajdą się również projekty realizowane przez jednostki naukowe oraz prywatne przedsiębiorstwa. Interaktywną mapę innowacji będzie można wykorzystać do wielu celów, m.in. do: zlokalizowania regionów najbardziej i najmniej innowacyjnych, co ułatwi podejmowanie działań zapewniających zrównoważony rozwój całego kraju; określenia dziedzin, w których zastosowanie AI i IoT jest najbardziej i najmniej powszechne, co pozwoli na stymulowanie rozwoju w poszczególnych sektorach gospodarki; określenia przybliżonej liczby podmiotów wykorzystujących AI i IoT; wykorzystania zrealizowanych projektów jako przykładów dobrych praktyk do promocji korzyści płynących z zastosowania nowych technologii. Aby zgłosić projekt, należy wypełnić ankietę na stronie: itwa.pl/f8.