Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2020-04-22

Internet szerokopasmowy

10 marca 2020 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Narodowy Plan Szerokopasmowy” przedłożoną przez Ministra Cyfryzacji.

Dokument został dostosowany do nowych celów rozwoju sieci łączności elektronicznej, wytyczonych przez Komisję Europejską. Według nowych założeń do 2025 r. przewidziano:

1) powszechny dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, z możliwością modyfikacji do przepustowości mierzonych w Gb/s;


2) dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 1 Gb/s dla wszystkich miejsc stanowiących główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego (dotyczy to szkół, węzłów transportowych i głównych miejsc świadczenia usług publicznych, ale także przedsiębiorstw prowadzących intensywną działalność w internecie);


3) w pełni rozwiniętą łączność 5G na wszystkich najważniejszych szlakach komunikacyjnych i w głównych ośrodkach miejskich. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. (MMB)