Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2019-05-08

Konferencja "Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego"

Jako Patron medialny wydarzenia serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji Konferencji "Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego", która odbędzie się 23 maja 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (budynek P, ul. Wielka 61).

Tegoroczna konferencja poświęcona będzie tematyce wykorzystania systemów informacji przestrzennej do zarządzania przestrzenią na szczeblu lokalnym. Prelegentami będą pracownicy instytucji samorządowych i rządowych, w których informacja przestrzenna stanowi wymierną pomoc w realizacji zadań publicznych. Poruszą oni zagadnienia z zakresu:

- zastosowania GIS do zadań związanych z transportem zbiorowym,

- zarządzania zasobami wodnymi z wykorzystaniem e-usług,

- wykorzystania systemów informacji przestrzennej do zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa,

- wykorzystania GIS do zarządzania mieniem,

- planowania i gospodarowania przestrzenią w jednostkach samorządu terytorialnego z wykorzystaniem informacji przestrzennej,

- nowych funkcjonalności i zasobów danych przestrzennych na Geoportalu Dolny Śląsk.

Ideą konferencji jest pokazanie dobrych praktyk w zarządzaniu przestrzenią na szczeblu lokalnym z zastosowaniem systemów informacji przestrzennej.

Konferencja jest BEZPŁATNA. Zainteresowane osoby mogą rejestrować się poprzez formularz na stronie www.wgik.dolnyslask.pl/web/start/rejestracja.