Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2019-06-04,

Konferencja Włączenie Cyfrowe. AccessTech 2019

Jako patron medialny serdecznie zapraszamy na Konferencję Włączenie Cyfrowe. AccessTech 2019 organizowaną przez Fundację Widzialni i Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, która odbędzie się 10.06.2019 r. w godzinach 10:00-13:00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Aktualny program i rejestracja znajdują się na stronie: www.konferencja.widzialni.org

Wystąpienie inauguracyjne wygłosi Minister Cyfryzacji Marek Zagórski. W syntetyczny sposób aktualny stan prawny w zakresie dostępności przedstawią Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Wiceminister Inwestycji i Rozwoju oraz Justyna Jasiewicz z Ministerstwa Cyfryzacji.

Przemysław Marcinkowski, ekspert Fundacji Widzialni zaprezentuje najnowszy Raport Dostępności 2019. To już VI edycja badania stanu dostępności serwisów internetowych, e-usług i aplikacji mobilnych administracji publicznej. Ubiegłoroczne badanie wskazało, że nadal mniej niż 50% serwisów spełnia minimalne wymagania standardu dostępności. Jaki będzie wynik w tym roku?

Poznamy Laureatów X edycji konkursu Strona Internetowa bez Barier (www.konkurs.widzialni.org), którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie serwisów internetowych, najlepiej dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, starszych i pozostałych narażonych na wykluczenie cyfrowe. W finale konkursu znalazły się serwisy: CSIOZ, Fundacji Teatru Śląskiego "Wyspiański", gmin Jejkowice i Piecki, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, SP nr 36, SP nr 154, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Konferencję zwieńczy panel dyskusyjny: AccessTech. Nowoczesne technologie dla dostępności. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi reprezentującymi administrację rządową i biznes, postaramy się zastanowić nad rolą nowoczesnych technologii w służbie dostępności. Partnerem panelu jest Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji.

Podczas konferencji organizator zapewnia: tłumaczenie na Polski Język Migowy, symultaniczny przekaz tekstowy (SPT) i pętlę indukcyjną. Wydarzenie będzie transmitowane on-line. Miejsce jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, do których dyspozycji pozostaną również asystenci.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Zdrowia, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz IT w Administracji. Partnerem wydarzenia jest Orange Polska.