Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2017-01-25, M. Mazur-Bądel

Krajowa Administracja Skarbowa

1 grudnia 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz przepisy wprowadzające tę ustawę.

Ma ona na celu utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Zgodnie z przyjętą ustawą KAS będzie stanowić wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej. KAS ma także zapewniać: obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.

Uchwalona ustawa zawiera szczegółowe regulacje dotyczące zasad zbierania i wykorzystywania przez organy KAS informacji dotyczących podatników oraz zdarzeń pozostających w związku z powstaniem lub wysokością zobowiązań podatkowych lub należności celnych. Ustawa wskazuje, iż organy KAS będą wykonywać swoje zadania przy wykorzystaniu Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, prowadzonego w systemie teleinformatycznym, który służy w szczególności do gromadzenia oraz przetwarzania danych związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego i celnego.