Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2019-02-08, MMB

Obowiązek wystawiania e-skierowań

11 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem.

Skierowania mogą być wystawiane zarówno w postaci elektronicznej, jak i papierowej. Obowiązek wystawienia e-skierowań będzie dotyczyć wyłącznie tych zapisywanych w Systemie Informacji Medycznej. Ustawa modyfikuje przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie posługiwania się e-skierowaniem. Po tym, jak pacjent otrzyma e-skierowanie, udostępni świadczeniodawcy dane dostępowe, świadczeniodawca dokona wpisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia. Nowela wprowadza też zmiany do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, co ma umożliwić odliczenie podatku PIT i CIT od dochodu równowartości poniesionych w 2018 r. wydatków na nabycie towarów lub usług, umożliwiających podłączenie apteki do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.