Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2019-01-21,

Parentyzacja w SRP

Po ostatniej aktualizacji Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) urzędnicy mogą korzystać z nowej funkcji, tzw. parentyzacji. Ma ona na celu ułatwić udowodnienie relacji pokrewieństwa między rodzicami a ich dziećmi.

Jest to potrzebne np. podczas wnioskowania o środki z programu Rodzina 500+ lub z innych programów pomocowych. Tworzenie jednoznacznych powiązań pomiędzy dzieckiem a rodzicami odbywa się automatycznie po wprowadzeniu przez urzędnika numerów PESEL rodziców w danych dziecka do systemów państwowych. Zmiana ta nie tylko ułatwi rozwiązywanie wielu urzędowych spraw, ale też uodporni system pomocy społecznej na próby wyłudzania zasiłków i świadczeń.