Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2019-03-08, MMB

Płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego

15 lutego 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z nowelą wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich powinny być składane za pomocą formularza elektronicznego, który jest udostępniony na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem podpisanej ustawy jest przedłużenie na rok 2019 rozwiązań zastosowanych w roku poprzednim – 2018, które polegają na umożliwieniu składania oświadczenia zamiast wniosku o przyznanie płatności. Złożenie przez rolnika takiego oświadczenia będzie równoznaczne ze złożeniem wniosku o te same płatności co w roku poprzednim.