Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2019-10-17,

Podpisano pierwszą umowę na cyfryzację GOK-ów

3 października 2019 r. w Maciejowicach (woj. mazowieckie, powiat garwoliński) podpisano pierwszą umowę w programie cyfryzacji Gminnych Ośrodków Kultury (dalej: GOK).

W ramach programu GOK-i zostaną podłączone do szerokopasmowego internetu i doposażone w sprzęt cyfrowy, a także zostaną przeprowadzone szkolenia z kompetencji cyfrowych. Umowa swoim działaniem obejmie 40 GOK-ów w podregionie siedleckim (40 gmin w łącznie 5 powiatach). Opiewa na kwotę 1 359 990 zł. Szkolenia realizowane w ramach umowy zostaną podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmie pracowników GOK-ów, którzy po ich zakończeniu samodzielnie (lub w asyście trenera) będą mogli szkolić dzieci i młodzież. Drugi etap to szkolenia dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat. Tematy szkoleń będą dotyczyły m.in. dziennikarstwa i edukacji online, projektowania i realizacji serwisów internetowych oraz gier mobilnych, programowania, sztucznej inteligencji oraz bezpieczeństwa w Sieci. W konkursie wpłynęło 550 zgłoszeń z całej Polski. Pierwsze umowy zostaną zawarte na łączną kwotę 21 mln zł. W każdym z obszarów zostanie wybrany tylko jeden projekt. Minimalna wartość dofinansowania to 450 000 zł, maksymalna – 1 360 000 zł.