Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2020-04-22

Powstała Platforma Rozwiązań Technologicznych dla miast

Polski Fundusz Rozwoju wraz ze Związkiem Miast Polskich przygotował Antykryzysową Platformę Rozwiązań Technologicznych.

Ma ona łączyć potrzeby samorządów z rozwiązaniami firm technologicznych i umożliwiać samorządom znalezienia partnerów, którzy pomogą we wdrażaniu i wykorzystywaniu narzędzi cyfrowych wspomagających ich funkcjonowanie jst i realizację zadań w okresie epidemii COVID-19. Twórcy platformy wyszczególnili pięć kategorii potrzeb, na które będzie można odpowiedzieć dzięki realizacji projektu. Są to: komunikacja wewnętrzna urzędników, edukacja zdalna, wsparcie w korzystaniu z e-usług, telemedycyna, cyberbezpieczeństwo. Samorządy mogą poprzez platformę zgłaszać swoje problemy, a twórcy rozwiązań opracowane przez siebie propozycje. W ramach projektu zostaną też przeprowadzone webinaria. Platformę wraz z Polskim Funduszem Rozwoju współtworzą także Związek Powiatów Polskich oraz firmy technologiczne oferujące wdrożenie rozwiązań na specjalnych warunkach. Platforma znajduje się pod adresem: pfrdlamiast.pl/platforma-antykryzysowa.