Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2019-08-27

SECURITY CASE STUDY 2019 (SCS 2019) – Konferencja IT Security

Planując tegoroczne aktywności konferencyjne nie można pominąć w kalendarzu daty 12-13 września. Odbędzie się wówczas w Warszawie jedno z największych wydarzeń dedykowanych bezpieczeństwu IT i informatyce śledczej.

SCS każdego roku przyciąga setki uczestników społeczności IT Security bo jest inspirującym, poszerzającym horyzonty zawodowe wydarzeniem, przekładającym się na zwiększenie kompetencji, pozwalającym poznać nowe trendy, metody i technologie zapewniające wyższy poziom bezpieczeństwa. Wyzwania i zagrożenia związane z rozwojem cyberprzestępczości wymuszają coraz to nowsze, komplementarne, podejście do zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego. Organizatorzy w czasie konferencji SCS starają się je systematycznie przedstawiać, stosując formułę przedstawiania studiów przypadków.

Więcej informacji na temat konferencji, stale uzupełnianą agendę oraz możliwość rejestracji on-line można znaleźć na stronie wydarzenia: www.securitycasestudy.pl