Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2020-02-17, MMB

Standard metadanych dla systemu Kronik@

16 stycznia 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało standard metadanych integrujący dane z obszaru kultury i nauki.

Dzięki temu wszystkie dostępne w przestrzeni cyfrowej zasoby będą dostępne z poziomu jednej wyszukiwarki. Prezentowany standard metadanych to efekt prac pierwszego etapu projektu KRONIK@. Celem inicjatywy jest uruchomienie spójnej platformy do gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania i udostępniania cyfrowych zasobów kulturowego i naukowego dziedzictwa narodowego. Aby zunifikować różnorodne normy opisujące zasoby funkcjonujące w cyfrowych repozytoriach, opracowano uniwersalny standard metadanych oparty na technologii sieci semantycznych. Ze względu na różnorodność rodzajów, formatów i standardów danych, które mają być gromadzone w systemie KRONIK@, konieczne jest zastosowanie innowacyjnego podejścia do problemu organizacji metadanych dla gromadzonych zasobów. Przed publikacją standard metadanych został pozytywnie zaopiniowany przez Centra Kompetencji wskazane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Standard dostępny jest pod adresem: itwa.pl/i2.