Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2018-11-22

Symmetry zaopiekuje się infrastrukturą serwerową Ministerstwa Sprawiedliwości

Firma Symmetry zdobyła pierwsze miejsce w postępowaniu przetargowym na świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla infrastruktury serwerowej Ministerstwa Sprawiedliwości. W ramach podpisanego kontraktu Symmetry obejmie opieką serwisową i techniczną sprzęt oraz oprogramowanie wewnętrzne (firmware) klienta eksploatowane w trzech lokalizacjach na terenie Warszawy.

W oparciu o postanowienia zawarte w umowie Symmetry zapewni całodobowe przyjmowanie zgłoszeń awarii bądź konsultacji technicznych (24/7/365), z gwarancją 6-godzinnego czasu naprawy. Ponadto firma zobligowana jest do udzielenia zamawiającemu rękojmi za wady rezultatów wykonanych prac (usunięcie awarii) na okres 12 miesięcy.

Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia określono na pierwszy kwartał 2022 r.