Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2017-05-12, M. Wilk

UKE konsultuje częstotliwości

Prezes UKE ogłosił 18 kwietnia br. konsultacje przetargu na jedną rezerwację częstotliwości z zakresów: 452,5125-457,0125 MHz oraz 462,5125-467,0125 MHz. Są one przeznaczone do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie ruchomej lub stałej na całym obszarze Polski.

Zwycięzca zyska uprawnienia do wykorzystywania częstotliwości przez okres 15 lat od dnia doręczenia rezerwacji częstotliwości. Pasmo 450 MHz może być wykorzystywane do rozszerzenia pojemności sieci 2G/3G/4G w zakresie mobilnego dostępu do internetu i głosu. Będzie mogło być wykorzystywane do świadczenia usług telekomunikacyjnych w technologii LTE.

Projekt przewiduje trzy kryteria oceny ofert w ramach procedury selekcyjnej:

  • wysokość kwoty zadeklarowanej,
  • zachowanie warunków konkurencji
  • wiarygodność finansową.

Za najistotniejsze kryterium uznaje się wysokość kwoty zadeklarowanej. Projekt przewiduje także, że podmioty należące do jednej grupy kapitałowej mogą złożyć tylko jedną ofertę. Konsultacje potrwają 30 dni. Prezes UKE zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do składania w ramach konsultacji swoich stanowisk w formie i trybie wskazanych w obwieszczeniu o konsultacjach.

Więcej informacji na stronie: uke.gov.pl