Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2018-10-29,

Wyróżnienia redakcji miesięcznika „IT w Administracji” za wspieranie rozwoju Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej

25 października w trakcie pierwszego dnia Konwentu Informatyków Polski Wschodniej redakcja miesięcznika „IT w Administracji” wręczyła nagrody jednostkom samorządu terytorialnego z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego. Wyróżniliśmy najbardziej zaangażowane jednostki, które przyczyniły się do rozwoju Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej.

fot. Marcin Oliva Soto

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej to jedna z największych inwestycji teleinformatycznych w Europie. W ramach programu w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim oraz podkarpackim wybudowano regionalne sieci szkieletowe, stworzono 10 tys. km nowej sieci światłowodowej i ok. 1 tys. węzłów dystrybucyjnych.

W województwie podlaskim wyróżniliśmy trzy gminy, które w sposób znaczący obniżyły stawki za umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych w pasie drogowym, a przez to przyczyniły się do szybszego rozwoju budowy sieci dostępowych oraz obniżenia kosztów utrzymania sieci szerokopasmowej w województwie. Są to:

 • Gmina Drohiczyn
 • Gmina Suchowola
 • Gmina Siemiatycze


W województwie warmińsko-mazurskim nagrodziliśmy te jednostki, które w znaczący sposób przyczyniły się do obniżanie barier inwestycyjnych w zakresie budowy nowej infrastruktury poprzez optymalizację opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym:

 • Powiat działdowski
 • Powiat szczycieński
 • Gmina Kurzętnik


W województwie świętokrzyskim wyróżnione zostały te podmioty, które w sposób szczególny dla rozwoju regionu przyczyniły się do budowania świadomości, że infrastruktura stworzona w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie” jest działaniem ukierunkowanym na rzecz uzbrojenia terenu w zakresie sieci teletechnicznych:

 • Starostwo Powiatowe Jędrzejów
 • Gmina Włoszczowa
 • Gminy Suchedniów


Z kolei w województwie lubelskim nagrodzone zostały trzy gminy, które oprócz wspierania rozwoju dostępu do sieci poprzez obniżanie opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, w ostatnich latach wykazały się dodatkowymi inicjatywami i realizowały oraz aktywnie wspierały przedsięwzięcia teleinformatyczne służące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego. Są to:

 • Gmina Baranów
 • Gmina Wilków
 • Gmina Ulan–Majorat


Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

fot. Marcin Oliva Soto