Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2017-01-30, Redakcja

XI Dzień Ochrony Danych Osobowych

31 stycznia 2017 r. w Warszawie odbędzie się konferencja „Ochrona danych osobowych w dobie przemian”. Spotkanie jest organizowane przez GIODO w ramach XI Dnia Ochrony Danych Osobowych.

W 2017 r. 20-lecie obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych zbiega się z czasem intensywnych przygotowań Polski do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – nowego aktu prawa powszechnie obowiązującego w całej Unii Europejskiej. Zwiększy on prawa, obowiązki i odpowiedzialność administratorów za przetwarzanie danych zgodnie z prawem, a za naruszenia grozić będą wysokie kary finansowe nakładane przez GIODO.

Jaki jest bilans 20-lecia obowiązywania ustawy i na jakim etapie są przygotowania do stosowania rozporządzenia? Jak wykorzystać dotychczasowe doświadczenia w sferze ochrony danych osobowych, kształtując nowe rozwiązania w tej sferze? Jak w dobie dynamicznego rozwoju nowych technologii skutecznie dbać o bezpieczeństwo danych? Te kwestie zostaną poruszone podczas konferencji, którą „IT w Administracji” objęło patronatem medialnym.

Więcej informacji na stronie: www.giodo.gov.pl