Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Dokumentacja administratora bezpieczeństwa informacji

 Dokumentacja administratora bezpieczeństwa informacji
Zamów Cena: 128,00zł Koszt wysyłki: 0 zł

W jaki sposób administrator bezpieczeństwa informacji zapewnia przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych?Na co należy zwrócić uwagę, prowadząc wewnętrzny rejestr zbiorów danych osobowych? Jak prawidłowo opracowywać sprawozdania po sprawdzeniu zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych?

Pierwsza publikacja na polskim rynku, która stanowi tak szczegółowe wsparcie dla osób pełniących funkcję administratora bezpieczeństwa informacji. Omówiono w niej przepisy prawa dotyczące powołania,  warunków pełnienia funkcji oraz wykonywania zadań przez ABI.

Poradnik zawiera wzory dokumentów niezbędnych w pełnieniu funkcji ABI wraz z ich przykładowym wypełnieniem oraz objaśnieniami. Dotyczą one powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji, zgłoszeń do GIODO w tym zakresie, sprawdzania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, opracowania sprawozdań, nadzorowania dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia wewnętrznego rejestru zbiorów danych osobowych.

Wśród 25 precyzyjnie objaśnionych wzorów znajdują się m.in.:

  • dokument powołujący administratora bezpieczeństwa informacji,
  • plan sprawdzeń,
  • kwestionariusz ABI do odbierania pisemnych wyjaśnień,
  • notatki z czynności ABI w sprawdzeniu (odebrania ustnych wyjaśnień, oględzin i dostępu do systemu informatycznego),
  • zawiadomienia, pouczenie i instruktaż w zakresie nadzoru nad dokumentacją przetwarzania danych,
    sprawozdania ze wszystkich trzech rodzajów sprawdzeń (planowego, doraźnego oraz na wezwanie GIODO).


Liczba stron: 224

Autor:

dr Grzegorz Sibiga - kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, adwokat współpracujący z Kancelarią Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, członek Rady ds. Cyfryzacji Ministra Administracji i Cyfryzacji,  a w poprzedniej kadencji - wiceprzewodniczący Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor licznych publikacji dotyczących ochrony danych osobowych, członek rady konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław
71 797 28 46
71 797 28 16