Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Podręcznik Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 Podręcznik Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Zamów Cena: 128,00zł Koszt wysyłki: 0 zł

Jak zabezpieczyć dane przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym? Co w praktyce oznacza rodo dla polskich instytucji i przedsiębiorstw? Czy można powierzyć przetwarzanie danych podmiotom trzecim?

Opracowanie rozwiązuje konkretne problemy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Autor publikacji udziela praktycznych porad dotyczących m.in. opracowania dokumentacji polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz rejestrowania czynności przetwarzania i zgłaszania naruszania ochrony danych osobowych. Wskazuje techniczne i organizacyjne środki ochrony zabezpieczające informację „papierową” oraz „wirtualną”. Opisuje także zakres odpowiedzialności związanej z naruszeniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialności karnej, cywilnej, administracyjnej i pracowniczej. Publikacja porusza również zagadnienia związane z: dostępem do informacji publicznej, prawem autorskim, świadczeniem usług drogą elektroniczną i prawem telekomunikacyjnym.

Drugie wydanie książki zostało uzupełnione o niezbędne informacje dotyczące nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych, które zmienia zasady i sposoby przetwarzania danych w Polsce.

Dzięki podręcznikowi czytelnik pozna:

  • procedury obowiązujące podczas kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych,
  • zasady dotyczące pisemnej zgody osoby, której dane dotyczą,
  • najnowsze zmiany związane z ustanowieniem funkcji inspektora ochrony danych,
  • regułę ograniczenia czasu przetwarzania danych osobowych,
  • główne zasady ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • dobre praktyki w zakresie tworzenia polityki BYOD.

Liczba stron: 418

Autor:

Tomasz Cygan – adwokat, wykładowca i konsultant, ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, własności intelektualnej i prawa autorskiego. Jest autorem wielu publikacji z tych dziedzin.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław
71 797 28 46
71 797 28 16