Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Prawne i techniczne aspekty archiwizacji dokumentów elektronicznych

Prawne i techniczne aspekty archiwizacji dokumentów elektronicznych
Zamów Cena: 119,00zł Koszt wysyłki: 0 zł

Jak efektywnie zarządzać archiwalną dokumentacją elektroniczną? W jaki sposób archiwizować dokumenty w systemie EZD? Komu należy udostępnić dokumentację znajdującą się w archiwum i kiedy można odmówić jej udostępnienia? Jakie informacje powinny się znaleźć w metadanych dokumentu elektronicznego?

Na te i wiele innych pytań odpowiada pierwsza książka na temat prawnychi technicznych rozwiązań wykorzystywanych w procesie archiwizacji dokumentów elektronicznych. Dzięki praktycznemu opracowaniu czytelnik pozna zasady archiwizacji na podstawie ustawy archiwalnej, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz pozostałych przepisów w tym zakresie.

Autorzy opisują nowoczesne narzędzia stosowane w działalności archiwów, takie jak: systemy ZoSIA i SEZAM, bazy danych IZA, PRADZIAD, ELA czy standardy dotyczące archiwizacji. Podpowiadają, jaki nośnik wybrać, by zapewnić długotrwałe przechowywanie danych, i jak poprawnie archiwizować elektroniczną dokumentację medyczną.

Książka zawiera przydatne wzory instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej wraz z załącznikami. Jest skierowana do pracowników, którzy odpowiadają za archiwizowanie dokumentów w administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucjach publicznych.

Liczba stron: 312

Autor:

Dr hab. Mariusz Jabłoński – profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny, specjalista z zakresu dostępu do informacji publicznej, ochrony informacji w administracji oraz ochrony danych osobowych. Autor wielu publikacji, członek rady konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”.

Tomasz Radziszewski – praktyk zabezpieczania informacji m.in. w spółkach Skarbu Państwa, administracji publicznej, podmiotach prowadzących działalność leczniczą. Audytor wiodący ISO 27001, wykładowca przedmiotów związanych z ochroną informacji oraz ochroną danych osobowych.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław
71 797 28 46
71 797 28 16