Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Prawo do ochrony danych osobowych

Prawo do ochrony danych osobowych
Zamów Cena: 119,00zł Koszt wysyłki: 0 zł

Komu i na jakich zasadach przysługuje prawo do ochrony danych osobowych? Kto może gromadzić i udostępniać informacje o osobach fizycznych? W jaki sposób należy zgodnie z prawem przechowywać i zabezpieczać dane osobowe? Kiedy zbiór danych osobowych należy zgłosić do rejestracji GIODO? Jakie obowiązki ciążą na administratorach bezpieczeństwa informacji?

Poradnik w kompleksowy sposób opisuje procedury postępowania z danymi osobowymi przewidziane w przepisach prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego. W oparciu o orzecznictwo oraz liczne przykłady z praktyki zostają wyjaśnione zagadnienia dotyczące m.in.:

  • charakterystyki podmiotów zobowiązanych do ochrony danych osobowych
  • statusu i zadań administratora bezpieczeństwa informacji
  • zasad przetwarzania danych osobowych
  • uprawnień jednostki związanych z dysponowaniem jej danymi osobowymi
  • pozycji i kompetencji GIODO
  • relacji zachodzących pomiędzy prawem do ochrony danych osobowych a wolnością wypowiedzi oraz prawem dostępu do informacji publicznej
  • karnoprawnych i cywilnoprawnych gwarancji prawa do ochrony danych osobowych

Książka jest adresowana przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony danych osobowych oraz osób uczestniczących w ich przetwarzaniu — administratorów danych, administratorów bezpieczeństwa informacji i specjalistów ds. ochrony danych osobowych, a także prawników zajmujących się tymi zagadnieniami, zwłaszcza sędziów, radców prawnych i adwokatów.

Liczba stron: 448

Autor:

Dr Marlena Sakowska-Baryła – radca prawny w Urzędzie Miasta Łodzi, członek Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Uniwersytecie Łódzkim. Jako administrator bezpieczeństwa informacji organizowała i nadzorowała system ochrony danych w urzędzie miejskim. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec, autorka licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław
71 797 28 46
71 797 28 16