Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Przygotowanie organizacji do stosowania rodo. Ochrona danych w okresie przejściowym i po wejściu przepisów w życie

Przygotowanie organizacji do stosowania rodo. Ochrona danych w okresie przejściowym i po wejściu przepisów w życie
Zamów Cena: 128,00zł Koszt wysyłki: 0 zł

W jakim zakresie unijne rodo różni się od obowiązującej w Polsce uodo? Jak opracować i wdrożyć system ochrony danych osobowych w kontekście zbliżających się zmian w prawie? Czy przetwarzanie danych można zlecić podmiotom zewnętrznym?

Książka pomoże przygotować się organizacjom do wdrożenia rodo oraz rozwiązać konkretne problemy związane ze stosowaniem prawa ochrony danych osobowych zarówno w okresie przejściowym, jak i po wejściu nowych przepisów w życie. W publikacji szczegółowo zostały omówione te zmiany, wynikające z rozporządzenia ogólnego, które znacząco wpłyną na dotychczasowy sposób przetwarzania danych osobowych:

  • obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania wewnątrz organizacji,
  • modyfikacja katalogu danych wrażliwych,
  • zmiana statusu ABI, 
  • dopuszczalność współadministrowania danymi,
  • zarządzanie incydentami i raportowanie wycieku danych,
  • odpowiedzialność administratora danych i wysokie kary finansowe.

Dzięki książce czytelnik dowie się, w jaki sposób dobierać zabezpieczenia, jakie elementy, zgodnie z rozporządzeniem technicznym, musi zawierać dokumentacja oraz jak te elementy powinny wiązać się z pozostałymi systemami zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. Pozna także obowiązki w zakresie ochrony danych w procesach kadrowych i otrzyma wskazówki, jak prowadzić sprawdzenia.

Poradnik ma charakter praktyczny – istotne wnioski autorzy uwypuklają w ramkach „Ważne!”, przedstawiając kluczowe zagadnienia. Udzielają jednocześnie odpowiedzi na pytanie „A co na to rodo?” oraz powołują się na przykłady, które zostały oznaczone hasłem „Z życia wzięte”.


Liczba stron: 236

Autorzy:

Magdalena Korga – prawnik, administrator bezpieczeństwa informacji. Kieruje pracą zespołu ekspertów, realizując projekty związane z dostosowaniem organizacji do wymogów prawa ochrony danych osobowych. Audytor, doświadczony trener i wykładowca. 

Katarzyna Matelowska-Tatoj – administrator bezpieczeństwa informacji. Audytor w działach personalnych i bhp. 

Jarosław Żabówka – ekspert ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, administrator bezpieczeństwa informacji, audytor normy ISO 27001. Doświadczony informatyk i wykładowca.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław
71 797 28 46
71 797 28 16