Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo

 Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo
Zamów Cena: 128,00zł Koszt wysyłki: 0 zł

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą? Co w praktyce oznacza sprzeciw osoby wobec przetwarzania danych? Jakie obowiązki należy wypełnić przy zbieraniu danych osobowych?

Autorzy specjalizujący się w ochronie danych osobowych: radcowie prawni, pracownicy naukowi, osoby reprezentujące wymiar sprawiedliwości, biznes i administrację kompleksowo omówili przepisy rodo w zakresie praw, które nie istniały we wcześniejszych regulacjach, a których wprowadzenie powoduje konieczność wyznaczenia nowych wzorców postępowania. Dużo uwagi poświęcili obowiązkowi informacyjnemu, w tym jego należytemu spełnieniu, możliwości jego wyłączenia i konsekwencji za jego zaniechanie.

Czytelnik znajdzie w książce cenne informacje na temat:

  • procedur związanych z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych,
  • realizacji prawa do dostarczenia kopii danych,
  • dopuszczalności pobierania opłat w przypadku udostępniania danych na żądanie,
  • postępowania w przypadku, gdy osoba podważa poprawność otrzymywanych danych,
  • sytuacji, w których administrator jest wyłączony z obowiązku informowania o pozyskiwaniu danych osobowych przez osoby trzecie,
  • profilowania i jego ograniczeń wynikających bezpośrednio z nowych regulacji,
  • weryfikacji i sprostowań danych na prośbę osoby, której dane dotyczą.

W publikacji zostały przedstawione obowiązki administratorów w ramach informowania o naruszeniu danych osobowych, m.in. zakres i możliwe formy zawiadamiania oraz sytuacje, w których administrator jest zwolniony z obowiązku informowania o naruszeniu praw osób, których dane dotyczą. Nie zabrakło także omówienia tematu dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem praw jednostki wynikających z rodo oraz zasad ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej przez administratorów i podmioty przetwarzające.

Liczba stron: 436

Autorzy:

Dr Bogdan Fischer (red.) – radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, pracownik na Uniwersytecie Jagiellońskim (IDMiKS), wykładowca kilku wyższych uczelni. Arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT oraz w Krajowej Izbie Gospodarczej. Specjalizuje się w prawie informacyjnym w szczególności ochronie danych osobowych.

Dr Marlena Sakowska–Baryła (red.) – radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p., redaktor naczelna "ABI Expert", wykładowca kilku wyższych uczelni. Specjalizuje się w prawie informacyjnym w szczególności ochronie danych osobowych.

Agnieszka Gryszczyńska, Aleksandra Błaszczyńska, Arleta Nerka, Arwid Mednis, Justyna Kurek, Krzysztof Wygoda, Maciej Kawecki, Marcin Górski, Mariola Więckowska, Mariusz Krzysztofek, Miłosz Mazewski, Mirosław Gumularz, Paweł Fajgielski, Piotr Siemieniak, Urszula Stańczak, Wiesława Kuberska.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław
71 797 28 46
71 797 28 16