Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz

Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz
Zamów Cena: 148,00zł Koszt wysyłki: 0 zł

W komentarzu autor analizuje praktyczne aspekty realizacji przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej i rozwiązuje problemy, z którymi borykają się osoby rozpatrujące wnioski o udostępnienie informacji publicznych.

Unikając teoretycznych rozważań, odpowiada na konkretne pytania, np.: jaki tryb udzielenia informacji zastosować, w jakiej formie prawnej udzielić odpowiedzi, czy 14-dniowy termin na udzielenie informacji może zostać przedłużony, kiedy wydawać decyzję, a kiedy odpowiadać w drodze zwykłego pisma, w jakiej sytuacji składać skargę do WSA, na czym polega przetworzenie informacji, a na czym jej przekształcenie, i wiele innych.

Dodatkowym atutem opracowania jest bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, cytowane w odniesieniu do poszczególnych zagadnień. Umożliwia to czytelnikowi zapoznanie się ze stanowiskiem sądów, rozstrzygających wątpliwości co do interpretacji treści zawartych w ustawie. 

Komentarz skierowany jest do wszystkich osób, które na co dzień rozpatrują wnioski o udostępnienie informacji, a także do kierowników i dyrektorów jednostek administracji publicznej, którzy odpowiadają m.in. za jawność pracy podległych im jednostek i są zobowiązani do przestrzegania przepisów udip.

Liczba stron: 280

Autor:

dr Piotr Sitniewski - adiunkt w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku, kierownik Zakładu Prawa Samorządu Terytorialnego. Były członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, aktualnie członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej Zespół Nauk Społecznych i Prawnych. Wykładowca i szkoleniowiec, od 2009 r. prowadzi szkolenia organizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie, skierowane do urzędników służby cywilnej, na temat zasad dostępu do informacji publicznej. Autor licznych publikacji i raportów badawczych z zakresu jawności informacji publicznej.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław
71 797 28 46
71 797 28 16