Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz
Zamów Cena: 188,00zł Koszt wysyłki: 0 zł

W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która weszła w życie 16 czerwca 2016 roku.

Autorzy wyjaśniają  zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania, przybliżają warunki ustalania opłat, określają terminy i sposoby rozpatrywania wniosków. Analizują ograniczenia związane z dostępem do informacji publicznej wynikające m.in. z ochrony prywatności osoby fizycznej, praw własności intelektualnej, przepisów o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych, tajemnicy przedsiębiorcy i innych tajemnic ustawowo chronionych.

W publikacji zostały wymienione podmioty, które mają obowiązek udostępnić lub przekazać informacje. Czytelnik pozna katalog dopuszczalnych warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz zasady bezwarunkowego przekazania informacji. Komentarz uwzględnia podstawową zmianę dyrektywy 2003/98/WE, czyli rozszerzenie jej zakresu podmiotowego o biblioteki, muzea i archiwa.

Opracowanie jest skierowane do pracowników administracji państwowej i jednostek samorządu terytorialnego, a także do przedsiębiorców i innych  podmiotów prywatnych zainteresowanych ponownym wykorzystywaniem informacji publicznej, danych statystycznych, materiałów archiwalnych, zdigitalizowanych księgozbiorów czy kolekcji dzieł sztuki.

Liczba stron: 538

Autorzy:

Marlena Sakowska-Baryła - doktor nauk prawnych, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p, redaktor naczelna kwartalnika "ABI Expert", radca prawny w Urzędzie Miasta Łodzi.

Agnieszka Piskorz-Ryń (red.) - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego WPiA UKSW, specjalista z zakresu dostępu do informacji publicznej i ponownego jej wykorzystywania.

Bogdan Fischer– doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w kancelarii prawnej Chałas i Wspólnicy, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalizuje się w prawie dostępu do informacji i jej ochronie.

Joanna Wyporska-Frankiewicz– doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Sądownictwa Administracyjnego WPiA UŁ, etatowy członek orzekający SKO, członek Kolegium Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej, specjalista z zakresu postępowania administracyjnego i sądowej kontroli administracji.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław
71 797 28 46
71 797 28 16