Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Zarządzanie projektami w administracji publicznej

 Zarządzanie projektami w administracji publicznej
Zamów Cena: 119,00zł Koszt wysyłki: 0 zł

Jak zaplanować projekt, zorganizować jego wykonanie i sterować przebiegiem tak, aby terminowo i w ramach ustalonego budżetu osiągnąć wyznaczone cele? Jak zbudować kompetentny zespół? W jaki sposób eliminować typowe problemy podczas realizacji zadania projektowego w administracji publicznej?

Książka prezentuje teorię, metodykę oraz liczne przykłady zastosowania w praktyce technik i narzędzi zarządzania projektami przez jednostki administracji publicznej. W opracowaniu poruszone zostały zagadnienia dotyczące m.in.:

  • planowania, organizowania i sterowania przebiegiem projektu
  • zamknięcia projektu i wyliczania  wartości uzyskanej EVM
  • doboru członków zespołu i komunikacji miedzy nimi
  • zasad wyceny projektów i opracowywania realnych budżetów
  • sposobów reakcji na pojawiające się ryzyko
  • zasad przygotowania SIWZ, która zagwarantuje poprawność wykonania zleconych zamówień
  • kontroli projektów realizowanych przez osoby i podmioty zewnętrzne
  • kwestie związane z otoczeniem informatycznym, w tym wprowadzanie do programu ProjectLibre

Publikacja została dodatkowo wzbogacona w liczne schematy, tabele i rysunki. Będzie szczególnie przydatna podczas realizacji przez jednostki administracji publicznej projektów: budowlanych, informatycznych, promocyjnych, edukacyjnych, organizacyjnych oraz badawczo – rozwojowych.

Liczba stron: 284

Autorzy:

Adrianna Jaskanis, Magdalena Marczewska, Marcin Darecki
Autorzy książki reprezentują Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzą własne badania naukowe w obszarze zarządzania projektami, technologią i innowacjami oraz realizują projekty badawczo-naukowe na zlecenie różnych podmiotów, m.in. Ministerstwa Środowiska. Współpracują także jako eksperci z biznesem, administracją publiczną oraz stowarzyszeniami. Opracowują własne programy i materiały szkoleniowe oraz są doświadczonymi dydaktykami i trenerami na Wydziale Zarządzania UW oraz Uniwersytecie Otwartym UW.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław
71 797 28 46
71 797 28 16