Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Materiały dodatkowe

Na tej stronie zamieszczamy pliki, będące uzupełnieniem artykułów publikowanych na łamach miesięcznika "IT w Administracji".


Materiał dodatkowy do artykułu „Darmowa aplikacja do głosowania dla rad”

„IT w Administracji” nr 04/2019

Pobierz plik (860 KB)


Materiał dodatkowy do artykułu „Ulepszamy aplikację webową” 

„IT w Administracji” nr 09/2018

Pobierz plik (2018 KB)


Materiał dodatkowy do artykułu „Napisz aplikację webową” 

„IT w Administracji” nr 07/2018

Pobierz plik (1990 KB)


Materiał dodatkowy do artykułu „Biblioteka jQuery i dodatki”  

„IT w Administracji” nr 05/2018

Pobierz plik (245 KB)


Materiał dodatkowy do artykułu „Zarządzanie bazą danych przy użyciu MongoDB”  

„IT w Administracji” nr 12/2017

Pobierz plik (141 KB)


Materiał dodatkowy do artykułu „Komponenty w AngularJS”  

„IT w Administracji” nr 9/2017

Pobierz plik (28 KB)


Materiał dodatkowy do artykułu „Budowanie aplikacji z frameworkiem AngularJS 1.x”  

„IT w Administracji” nr 4/2017

Pobierz plik (2877 B)