Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Wywiad

Cyfrowe środowisko Lasów Państwowych

Leśnik+ to nowa wersja aplikacji mobilnej używanej przez naszych pracowników. Służy do obsługi kluczowych zadań realizowanych w terenie przez leśniczych i podleśniczych. Rozmowa z Pawłem Pogodą, naczelnikiem Wydziału Informatyki w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Wrzesień 2019,

Systemowi nigdy nie brakuje słów

Łączna pula środków na zmniejszanie barier językowych Jednolitego Rynku Cyfrowego, wspieranie europejskiej wielojęzyczności i ochronę języków zagrożonych tzw. cyfrowym wyginięciem znacznie się zwiększyła. Rozmowa z Anną Kotarską, przedstawicielką krajową służb publicznych w programie European Language Resource Coordination (ELRC).

Lipiec - Sierpień 2019,

Jednolite i klarowne wytyczne

Głównym założeniem tzw. ustawy sektorowej wdrażającej rodo było nadanie jej charakteru z jednej strony proobywatelskiego, a z drugiej probiznesowego. Osiągnięcie takiego efektu nie było łatwe, ale myślę, że się udało. Rozmowa z dr. Maciejem Kaweckim, dyrektorem Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji.

Czerwiec 2019,

Jesteśmy szybcy i zwinni

Nasz system jest największym ze wszystkich podobnych systemów działających w innych województwach. Dzięki zastosowaniu metodyki SCRUM dostarczamy to, co jest potrzebne, w najkrótszym czasie. Rozmowa z Dariuszem Bochyńskim, kierownikiem referatu zarządzania Lokalnym Systemem Informatycznym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Maj 2019,

Rośnie czarna dziura cyfrowego dziedzictwa

Projekty archiwizacji Webu mają różne cele, a co za tym idzie, różną skalę i metody. Duża część z nich, może nawet dominująca, to archiwizacje naukowe – zazwyczaj na niewielką skalę, realizowane pod kątem wybranego tematu lub zakresu tematów i oczywiście nieudostępniane na zewnątrz. Rozmowa z Marcinem Wilkowskim, pracownikiem naukowym Centrum Kompetencji Cyfrowych na Uniwersytecie Warszawskim, ekspertem w zakresie archiwistyki Webu.

Kwiecień 2019,

Nasz monitoring wizyjny cały czas się rozrasta

Powstała infrastruktura IT pozwala na przemianę miasta, która dotyka wielorakich aspektów życia, począwszy od bezpieczeństwa, transportu, poprzez ekologię, energetykę i budownictwo, aż po wypracowanie nowych sposobów komunikacji z mieszkańcami. Rozmowa z Krzysztofem Rutkowskim, kierownikiem Biura Ochrony Wizyjnej w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zielona Góra.

Marzec 2019,

Klaster na straży cyberbezpieczeństwa

W polskim systemie najlepiej funkcjonują inicjatywy regionalne. Chcemy skoncentrować się na potrzebach z zakresu cyberbezpieczeństwa działającej lokalnie administracji publicznej, a także biznesu i uczelni z Dolnego Śląska. Rozmowa z prof. Tadeuszem Więckowskim, rektorem Politechniki Wrocławskiej w latach 2008–2016, pomysłodawcą Dolnośląskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa.

Luty 2019,

Elektronicznie obsługujemy wnioski o dofinansowanie

Uruchomienie e-usługi na trzecim i czwartym poziomie dojrzałości to duża zmiana dla wszystkich stron z niej korzystających, w tym dla pracowników jst. Otrzymują oni możliwość całkowicie elektronicznego sposobu prowadzenia spraw, bez konieczności osobistej interakcji z wnioskodawcą. Rozmowa z Dariuszem Łazarem, kierownikiem projektu „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON”.

Styczeń 2019,

Otwieramy serwis na nowych użytkowników

Zasoby archiwów państwowych to prawie 340 kilometrów archiwaliów – ciekawych materiałów, które mogą zainteresować nie tylko historyków, naukowców czy genealogów. Chcemy upowszechnić wiedzę na temat zbiorów archiwalnych i zachęcić obywateli do korzystania z nich. Rozmowa z Katarzyną Zajkowską, kierownikiem projektu w Narodowym Archiwum Cyfrowym.

Grudzień 2018,

Nie marnujemy czasu

Wdrożone przez nas rozwiązania uważam za standard niezbędny w każdej organizacji. Co prawda czasami słyszę, że „u innych nie ma nawet połowy tego”, ale to tylko pokazuje, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, szczególnie w mniejszych i średnich jednostkach. Rozmowa z Mariuszem Bartosikiem, głównym specjalistą w Zespole Informatycznym Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Listopad 2018,