Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Wywiad

Bezpieczeństwo oceniane metodycznie

Z każdej lekcji można wyciągnąć pozytywne wnioski. Dzięki nam deweloper poprawia swoje procesy rozwoju sprzętu czy oprogramowania, staranniej definiuje i wdraża wymagania bezpieczeństwa, więc następna wersja produktu jest zwykle lepiej przygotowana. Rozmowa z Elżbietą Andrukiewicz, kierownikiem Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych

Kwiecień 2020, Eryk Chilmon

Tworzymy repozytorium danych o urządzeniach IoT

Projekt VARIoT jest pierwszym projektem służącym identyfikacji urządzeń internetu rzeczy podatnych na ataki przeprowadzonym na tak kompleksową skalę. Rozmowa z dr Anną Felkner, kierownikiem Zespołu Metod Bezpieczeństwa Informacji NASK, koordynatorem europejskiego projektu VARIoT – współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Connecting Europe Facility (CEF)

Marzec 2020,

Dane muszą być aktualne i szeroko dostępne

Połowa gmin już udostępnia rysunki planów miejscowych w postaci strawnej dla systemów informacji przestrzennej. Jest to niesamowita wartość informacyjna i znaczne ułatwienie dla obywateli. Należy stworzyć warunki, np. poprzez standaryzację, do tego, aby druga połowa gmin jak najszybciej nadrobiła zaległości.

Luty 2020, Waldemar Izdebski

Cyfryzacji nie można wprowadzać na siłę

Zależy nam, by w możliwie krótkim czasie całość dokumentacji medycznej była już prowadzona i wymieniana elektronicznie, ale tempo tych zmian powinno być dostosowane do możliwości placówek medycznych i ich kadry. Rozmowa z Agnieszką Kister, dyrektorem Departamentu e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia

Styczeń 2020,

Rozwijamy miejską mapę zagrożeń przy użyciu GIS

Wielokrotnie na łamach różnych publikatorów pojawiały się krzykliwe tytuły sugerujące, że Kraków jest miastem niebezpiecznym, często budowane przez dziennikarzy na podstawie jednostkowego, odizolowanego zdarzenia. Równie często spotykaliśmy się z pokutującymi stereotypami dotyczącymi pewnych obszarów miasta. Postanowiliśmy to zmienić. Rozmowa z Przemysławem Waśniowskim, kierownikiem Referatu Analiz Bezpieczeństwa i Rozwoju Monitoringu Wizyjnego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa

Grudzień 2019,

Cyfrowe narzędzia dla bibliotek

Biblioteka Narodowa stworzyła narzędzie integrujące zasoby i łączące katalogi polskich bibliotek, pozwalając na dostarczenie użytkownikom opracowanej według jednolitych zasad informacji o zbiorach bibliotecznych, a pracownikom bibliotek umożliwiła efektywniejsze zarządzanie zasobami. Rozmowa z dr. Tomaszem Makowskim, dyrektorem Biblioteki Narodowej.

Listopad 2019,

Otwieramy się na innowacje

Naszym głównym celem jest osiągnięcie w pełni cyfrowego urzędu. Każdy urząd administracji publicznej, czy to centralnej, czy to urząd gminy, nawet szkoła, będzie zobowiązany do przestawienia się na obsługę pism elektronicznych. Rozmowa z Karolem Okońskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa.

Październik 2019,

Cyfrowe środowisko Lasów Państwowych

Leśnik+ to nowa wersja aplikacji mobilnej używanej przez naszych pracowników. Służy do obsługi kluczowych zadań realizowanych w terenie przez leśniczych i podleśniczych. Rozmowa z Pawłem Pogodą, naczelnikiem Wydziału Informatyki w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Wrzesień 2019,

Systemowi nigdy nie brakuje słów

Łączna pula środków na zmniejszanie barier językowych Jednolitego Rynku Cyfrowego, wspieranie europejskiej wielojęzyczności i ochronę języków zagrożonych tzw. cyfrowym wyginięciem znacznie się zwiększyła. Rozmowa z Anną Kotarską, przedstawicielką krajową służb publicznych w programie European Language Resource Coordination (ELRC).

Lipiec - Sierpień 2019,

Jednolite i klarowne wytyczne

Głównym założeniem tzw. ustawy sektorowej wdrażającej rodo było nadanie jej charakteru z jednej strony proobywatelskiego, a z drugiej probiznesowego. Osiągnięcie takiego efektu nie było łatwe, ale myślę, że się udało. Rozmowa z dr. Maciejem Kaweckim, dyrektorem Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji.

Czerwiec 2019,