Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Wywiad

Otwieramy serwis na nowych użytkowników

Zasoby archiwów państwowych to prawie 340 kilometrów archiwaliów – ciekawych materiałów, które mogą zainteresować nie tylko historyków, naukowców czy genealogów. Chcemy upowszechnić wiedzę na temat zbiorów archiwalnych i zachęcić obywateli do korzystania z nich.

Grudzień 2018,

Nie marnujemy czasu

Wdrożone przez nas rozwiązania uważam za standard niezbędny w każdej organizacji. Co prawda czasami słyszę, że „u innych nie ma nawet połowy tego”, ale to tylko pokazuje, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, szczególnie w mniejszych i średnich jednostkach. Rozmowa z Mariuszem Bartosikiem, głównym specjalistą w Zespole Informatycznym Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Listopad 2018,

Podnosimy kompetencje cyfrowe urzędników

Z punktu widzenia budowania e-administracji projekty podnoszące kompetencje cyfrowe są kluczowe – nie wprowadzimy nowoczesnych rozwiązań opartych na ICT bez zapewnienia użytkownikom kompetencji, które pozwolą na ich wykorzystywanie. Rozmowa z Pawłem A. Nowakiem, p.o. naczelnika Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego w Departamencie Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Październik 2018,

Dbamy o odpowiedni poziom bezpieczeństwa

W środowisku kolejowym i w samym przemyśle kolejowym świadomość zagrożeń cybernetycznych nie jest wysoka. Większość systemów: systemy sterowania ruchem kolejowym, zarządzanie procesem przewozu, a nawet np. systemy informacji pasażerskiej, może poprzez zakłócenia generować poważne niebezpieczeństwa. Rozmowa z Małgorzatą Kalatą, dyrektor generalną Urzędu Transportu Kolejowego.

Wrzesień 2018,

Udostępniamy BIP zainteresowanym jednostkom

Mając na uwadze, że jesteśmy w jakiś sposób powiązani z pozostałymi jednostkami wykorzystującymi BIP, stwierdziliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie wytworzenie swojego autorskiego produktu i udostępnienie go zainteresowanym jednostkom. Rozmowa z Maciejem Bułkowskim, dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Sierpień 2018,

Kompleksowa informacja o przekraczaniu granicy

Portal granica.gov.pl gromadzi dane przekazywane przez obie służby graniczne ze wszystkich polskich przejść granicznych. Chcieliśmy, aby obliczenia dokonywane za pomocą naszych algorytmów odzwierciedlały rzeczywisty czas oczekiwania, gdyż tylko wtedy aplikacje spełnią swoją rolę i będą przydatne. Rozmowa z Martą Radomską, naczelnikiem Wydziału Informatyki w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku

Lipiec 2018,

Skupiamy się na digitalizacji

Każde muzeum zdecydowało się pokazać swoje najbardziej reprezentacyjne kolekcje. Eksponaty miały być unikatowe, a jednocześnie najlepiej charakteryzujące dany obszar kulturowo. Rozmowa z Sylwią Kucharską, dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.

Czerwiec 2018,

Rozwój systemów IT Służby Więziennej

System Noe.NET jest kluczowym systemem informatycznym Służby Więziennej wspierającym „procesy biznesowe”, tj. procesy związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Rozmowa z dr. inż. Andrzejem Pawlakiem, dyrektorem Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej

Maj 2018,

Potencjał danych przestrzennych

Podczas prowadzonych obecnie projektów dostosowujemy istniejące już usługi, jak również tworzymy nowe. Aby zapewnić ich sprawną realizację, zawarto jedną umowę w ramach trzech projektów POPC na kwotę 35 mln zł z terminem realizacji do 31 sierpnia 2018 r. Rozmowa z Markiem Szulcem, Zastępcą Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii

Kwiecień 2018,

Mamy lepszą wiedzę na temat sieci

Zdecydowaną większość prac przy zarówno opracowywaniu koncepcji, jak i samym wdrożeniu wykonywaliśmy własnymi siłami. Nasi pracownicy posiadają duże doświadczenie i przeszli wiele specjalistycznych szkoleń, dzięki czemu wypracowaliśmy plan działania, który mogliśmy korygować w miarę potrzeb. Rozmowa z Arturem Wawrzyniakiem, zastępcą kierownika Działu Obsługi i Eksploatacji na Politechnice Poznańskiej.

Marzec 2018,