Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Technologie i praktyka IT

Za darmo do urzędu

W internecie łatwo można znaleźć darmowe odpowiedniki wielu drogich aplikacji. Niestety, rzadko można z nich korzystać w celach komercyjnych, a więc także w publicznych instytucjach. Przedstawiamy przydatne programy, których licencja nie wprowadza takiego ograniczenia.

Luty 2020, Marcin Lisiecki

Automatyczny audyt systemów klasy Unix

Lynis jest narzędziem do testowania bezpieczeństwa, przeznaczonym dla systemów operacyjnych, utworzonych na podbudowie Unix. Narzędzie przeprowadza skanowanie systemów pod kątem bezpieczeństwa, a także spełnienia określonych norm.

Luty 2020, Kamil Folga

Przestępcy żądają okupu od polskich urzędów

Decydując się na ukierunkowane ataki ransomware na urzędy czy szpitale, przestępcy spodziewają się łatwych zysków, ponieważ wiedzą, że wiele podmiotów z tego sektora nie panuje nad polityką bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. Potwierdza to większa liczba tego typu ataków w ostatnim czasie i towarzyszące im okoliczności.

Luty 2020, Eryk Chilmon

Graficzne zarządzanie regułami iptables

Linux oferuje funkcję zaawansowanej zapory ogniowej, ale jej konfiguracja za pomocą komend jest żmudna. Warto zatem skorzystać z graficznych konfiguratorów, które skomplikowane instrukcje zamieniają w łatwe do zrozumienia schematy.

Luty 2020, Kamil Folga

Zamienniki systemowego harmonogramu zadań

Vixie Cron jest najczęściej używaną implementacją usługi cron w systemach klasy Unix. Nie zmienia tego brak nowych wydań oraz dostępność solidnych zamienników, którymi można zastąpić standardowy program do uruchamiania zadań w określonym czasie.

Luty 2020, Artur Pęczak

Informacja na wagę bezpieczeństwa

Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami stanowi kompleksowe, zaawansowane narzędzie analizy i ostrzegania przed groźnymi zjawiskami. Najczęściej ostrzega przed niebezpieczeństwami meteorologicznymi i hydrologicznymi.

Luty 2020, Katarzyna Bielińska

Za darmo do urzędu

W internecie łatwo można znaleźć darmowe odpowiedniki wielu drogich aplikacji. Niestety, rzadko można z nich korzystać w celach komercyjnych, a więc także w publicznych instytucjach. Przedstawiamy przydatne programy, których licencja nie wprowadza takiego ograniczenia.

Styczeń 2020, Marcin Lisiecki

Prosty sposób na „papiery”

Wiele instytucji korzysta dziś z systemów EZD. Mimo postępującej cyfryzacji nie jest jednak możliwa całkowita rezygnacja z dokumentacji papierowej. Na szczęście oprogramowanie OCR znacząco ułatwia pracę z zeskanowanymi dokumentami.

Styczeń 2020, Marcin Lisiecki

Luki w zarządzaniu dostępem użytkowników zewnętrznych

Większość organizacji musi zapewniać możliwość łączenia się z systemem firmom zewnętrznym, które świadczą usługi IT. Wyniki badania firmy One Identity pokazują, że wiele podmiotów nie potrafi zarządzać dostępem użytkowników zewnętrznych, narażając się na duże ryzyko naruszenia bezpieczeństwa.

Styczeń 2020, Eryk Chilmon

Podstawowe funkcje biblioteki RxJS

RxJS pozwala uporać się z asynchronicznymi zdarzeniami w kodzie przez pisanie kodu synchronicznego bez zagnieżdżeń powstałych np. przez wywołania zwrotne (callback hell). RxJS ułatwia także obsługę błędów lub implementację odpowiedniej logiki.

Styczeń 2020, Paweł Ziółkowski