Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Technologie i praktyka IT

Za darmo do urzędu

W internecie łatwo można znaleźć darmowe odpowiedniki wielu drogich aplikacji. Niestety, rzadko można z nich korzystać w celach komercyjnych, a więc także w publicznych instytucjach. Przedstawiamy przydatne programy, których licencja nie wprowadza takiego ograniczenia.

Wrzesień 2019, Marcin Lisiecki

Szybki kawałek krzemu

Procesor (CPU) to jeden z najważniejszych podzespołów każdego komputera. Ten niewielki element zarządza pracą całej maszyny i to głównie od niego zależy wydajność stacji roboczej czy laptopa. Zakup procesora trzeba dobrze przemyśleć.

Wrzesień 2019, Marcin Lisiecki

Ochrona aplikacji webowych przy użyciu ModSecurity

Ataki na serwery aplikacji internetowych to najczęściej spotykane naruszenia bezpieczeństwa. Zapora Web Application Firewall (WAF) pozwala chronić aplikacje webowe przed różnymi zagrożeniami, w tym również podatnościami dnia zerowego.

Wrzesień 2019, Kamil Folga

Wzmacnianie cyberbezpieczeństwa w Europie

W ostatnim czasie na szczeblu unijnym podjęto wiele działań, które mają zwiększyć ochronę łączności elektronicznej w państwach członkowskich. Kluczową zmianą jest wejście w życie tzw. aktu o cyberbezpieczeństwie. Dostosowanie krajowych aktów prawnych do nowych przepisów musi nastąpić do 28 czerwca 2021 r.

Wrzesień 2019, Eryk Chilmon

Backup maszyn wirtualnych

Ścisła integracja oprogramowania backupu ze środowiskiem wirtualizacji gwarantuje skuteczną ochronę przed utratą informacji. Uzyskujemy pełną integralność zabezpieczanych danych na poziomie aplikacji przy minimalnym wpływie na wydajność maszyn wirtualnych.

Wrzesień 2019, Artur Pęczak

Edukacja w chmurze

Małopolska Chmura Edukacyjna to innowacyjny projekt, w którym uczelnie wyższe – za pomocą technologii bazujących na modelu chmurowym oraz komunikacji multimedialnej – wspierają procesy edukacyjne szkół ponadpodstawowych w regionie.

Wrzesień 2019, Katarzyna Bielińska

W miejskim Obserwatorium

Platforma mapowa Obserwatorium, wdrożona przez Urząd Miasta Krakowa, integruje w jednym miejscu dane przestrzenne dotyczące miasta. To interaktywne narzędzie nie tylko służy mieszkańcom i inwestorom, ale też wspiera procesy zarządcze w mieście.

Lipiec - Sierpień 2019, Katarzyna Bielińska

Platforma do zarządzania bezpieczeństwem

Threat Intelligence Platform (TIP) służy do udostępniania, przechowywania i korelacji danych o różnych metodach ataków cybernetycznych. W bazie przechowywane są informacje m.in. o celach i rodzajach ataków oraz mechanizmach działania zagrożeń.

Lipiec - Sierpień 2019, Kamil Folga

Ważne aktualizacje Windows 10

Ciągły proces wydawniczy sprawił, że użytkownicy zawsze korzystają z najnowszej wersji Windows 10, w tym z bieżących zabezpieczeń i nowych funkcji. Skrócony do sześciu miesięcy cykl dostarczania „dużych” aktualizacji przyniósł jednak pewne problemy.

Lipiec - Sierpień 2019, Artur Pęczak

Dane dobrze zaszyfrowane

Szyfrowanie gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa danych, dlatego trzeba z niego korzystać. Dostępne dziś oprogramowanie i algorytmy są na tyle skuteczne, że ich złamanie jest praktycznie niemożliwe.

Lipiec - Sierpień 2019, Marcin Lisiecki