Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Technologie i praktyka IT

Za darmo do urzędu

W internecie łatwo można znaleźć darmowe odpowiedniki wielu drogich aplikacji. Niestety, często nie można z nich korzystać w celach komercyjnych, a więc także w publicznych instytucjach. Przedstawiamy przydatne programy, których licencja nie wprowadza takiego ograniczenia.

Listopad 2018, Marcin Lisiecki

Strategicznie o europejskim cyberbezpieczeństwie

Państwo, Obrona, Przyszłość i Biznes to cztery równoległe ścieżki tematyczne, w ramach których toczyły się dyskusje podczas październikowego Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC. Krakowska konferencja stanowiła doskonałą okazję do poznania opinii ekspertów z całego świata na temat jeszcze dość mglistej koncepcji Cyfrowego Trójmorza.

Listopad 2018, Eryk Chilmon

Nowoczesne kodowanie z JavaScript

Babel, framework, polyfill, webpack to tylko niektóre nowe pojęcia w słownikach programistów JavaScript. Coraz większa popularność tego języka programowania przyczyniła się do powstania i upowszechnienia wielu pomocnych rozwiązań.

Listopad 2018, Paweł Ziółkowski

Kompleksowe zarządzanie środowiskiem IT

Bezpieczeństwo informacji zgodne z rodo oraz koncentracja na użytkowniku to kluczowe nowości w Axence nVision. Polityki zabezpieczeń, uprawnienia dostępu i zasady monitorowania podążają za pracownikiem, niezależnie od tego, na jakich urządzeniach pracuje.

Listopad 2018, Artur Pęczak

Bezpieczna i szybka przeglądarka

Opera od lat konsekwentnie buduje swoją tożsamość poprzez dołączanie kolejnych wartościowych funkcji niespotykanych w przeglądarkach głównego nurtu. Omawiamy narzędzia Opery, które wydatnie usprawniają korzystanie z zasobów internetu.

Listopad 2018, Artur Pęczak

Zarządzanie projektami w systemie Linux

Każda organizacja powinna dysponować narzędziem do nadzoru projektów. MyCollab to jedno z ciekawszych darmowych rozwiązań umożliwiających zarządzanie projektami, które może zostać zainstalowane na maszynach z systemem operacyjnym Linux.

Listopad 2018, Kamil Folga

Serce cyfrowego szpitala

Innowacyjna platforma fuzji badań obrazowych serca w chmurze obliczeniowej, wdrożona przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, daje całkiem nowe możliwości diagnostyczne. Dzięki narzędziom telemedycyny mogą z nich korzystać także inne ośrodki medyczne.

Listopad 2018, Katarzyna Bielińska

Za darmo do urzędu

W internecie łatwo można znaleźć darmowe odpowiedniki wielu drogich aplikacji. Niestety, często nie można z nich korzystać w celach komercyjnych, a więc także w publicznych instytucjach. Przedstawiamy przydatne programy, których licencja nie wprowadza takiego ograniczenia.

Październik 2018, Marcin Lisiecki

Kompilacja jądra Linuksa

Spośród powodów, dla których warto samodzielnie skompilować jądro Linuksa, ten o większej wydajności systemu dość łatwo zanegować. Znamy jednak co najmniej kilka lepszych argumentów przemawiających za tym, że warto to robić.

Październik 2018, Artur Pęczak

Licencjonowanie oprogramowania a bezpieczeństwo instytucji

Jak wynika z raportu Business Software Alliance (BSA), cyberbezpieczeństwo to główny powód unikania nielicencjonowanego oprogramowania przez osoby odpowiedzialne w organizacji za stan, rozwój i wdrażanie technologii informacyjnych. Skala korzystania z nielegalnych programów w polskich podmiotach ujętych w badaniu wynosi obecnie 46%.

Październik 2018, Eryk Chilmon