Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

E-urząd i prawo

Outsourcing usług bezpieczeństwa

Realizowanie zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa wymaga specjalistycznych umiejętności. Jednostki administracji, które chcą skorzystać ze wsparcia zewnętrznych podmiotów, muszą przygotować zgodne z przepisami umowy zabezpieczające ich interesy.

Kwiecień 2020, Joanna Jastrząb

Przepisy uzupełniające o ochronie danych

W ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. znowelizowano aż 162 ustawy, z których znaczna część istotnie zmieniła zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w podmiotach wykonujących zadania publiczne. Charakteryzują się one ogromną różnorodnością.

Kwiecień 2020, Grzegorz Sibiga

Jak skutecznie zamawiać usługi chmurowe

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wiele jednostek sektora publicznego wybiera wdrażanie usług chmurowych jako drogę wspomagania działań statutowych poprzez technologię IT. Do zakupu komponentów chmury zgodnie z procedurami zamówień publicznych trzeba się solidnie przygotować.

Marzec 2020, Paweł Walczak, Artur Wawryło

Ugody w sporach o realizację usług informatycznych

UMOWY IT W razie wystąpienia sporu wynikającego z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, której przedmiotem są usługi IT, podmiot publiczny nie musi narażać się na proces sądowy. Istnieją szybsze sposoby na zakończenie sporu.

Marzec 2020, Joanna Stecyk, Agnieszka Wachowska

WCAG 2.1: kolejny rozdział w dostępności cyfrowej

W ostatnich latach dostępność jest koniecznym elementem skoordynowanego działania rządów krajów członkowskich UE. Najnowsze wytyczne zwracają szczególną uwagę na potrzebę odpowiedniego dostosowywania treści na urządzeniach mobilnych.

Marzec 2020, Izabela Mrochen

Nie w pełni elektroniczna obsługa zgonów

Ukazał się opracowany przez Ministra Zdrowia projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów. Niestety, przy opracowaniu dokumentu nie uwzględniono pełni możliwości systemów informatycznych.

Luty 2020, Sławomir Wojciechowski

Pogawędki z wirtualnym urzędnikiem

Chatboty, czyli wirtualni konsultanci, z którymi można „porozmawiać”, są coraz częściej wykorzystywane przez administrację publiczną. Przedstawiamy cztery projekty zrealizowane przez urzędy w Białymstoku, Krakowie, Wrocławiu i Warszawie.

Luty 2020, Katarzyna Bielińska

ePUAP a ochrona danych

Zastosowanie środków adekwatnych do poziomu ryzyka pozwala wykazać, że administrator zapewnia odpowiedni stopień bezpieczeństwa systemu. Na ePUAP wdrożono rozwiązania umożliwiające wykazanie przestrzegania m.in. zasady ograniczonego przechowywania.

Luty 2020, Małgorzata Giela

Wyłączenia w zamówieniach usług cyberbezpieczeństwa

W postępowaniu zakupowym w zakresie cyberbezpieczeństwa można skorzystać z wyłączenia przepisów pzp bądź zastosować przepisy o zamówieniach z dziedziny obronności. Ta druga opcja jest dopuszczalna też dla podmiotów niezajmujących się działalnością wojskową.

Luty 2020, Joanna Jastrząb, Piotr Nepelski, Agnieszka Wachowska

Transmisja sesji rady zgodna z przepisami rodo

Prezes UODO opublikował zalecenia dla administratorów dotyczące projektowania ochrony danych osobowych w związku z transmisją i nagrywaniem obrad kolegialnych organów jst. Zdaniem ekspertów zaproponowane procedury należy rozszerzyć o dodatkowe wytyczne.

Styczeń 2020, Eryk Chilmon