Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

E-urząd i prawo

Doręczenie elektroniczne bez wzoru w repozytorium

Publikacja wzorów elektronicznych w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych jest obowiązkiem właściwych organów. Jeżeli usługa jest realizowana elektronicznie, brak wzoru elektronicznego stanowi utrudnienie dla organu ją realizującego.

Wrzesień 2019, Artur Prasal

Pisemne upoważnienia do przetwarzania danych

Ustawa sektorowa wprowadziła obowiązek wydawania upoważnień do przetwarzania danych. Taki środek bezpieczeństwa nie został jednak określony w sposób bezpośredni w rodo. Zastrzeżenia budzi konieczność jego stosowania, jak i sama jego skuteczność.

Wrzesień 2019, Piotr Wojczys

Problemy z doręczeniami między podmiotami

Podmioty publiczne, doręczając pisma w postaci elektronicznej, wykorzystują tryb doręczenia do osób fizycznych i tryb przedłożenia w relacji do podmiotów publicznych. Okazuje się jednak, iż wykorzystanie tego trybu może zostać uznane za niewłaściwe.

Wrzesień 2019, Artur Prasal

Partycypacja w wersji online

Platformy konsultacji społecznych porządkują i upowszechniają wiedzę na temat różnych form dialogu, pozwalają samorządom poznać opinie mieszkańców i diagnozować ich potrzeby. To skuteczny sposób na wzmacnianie partycypacji społecznej.

Wrzesień 2019, Katarzyna Bielińska

Jak EZD wspomaga obsługę wniosków o 500+

Program „Rodzina 500 plus” wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r. Dzięki nowelizacji przepisów od niedawna sprawy z wniosków o świadczenie wychowawcze można załatwiać przy wsparciu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami.

Lipiec - Sierpień 2019, Maciej Gudowski

Kiedy oryginał, kiedy kopia

W postępowaniach administracyjnych przepisy wymagają posługiwania się oryginałami dokumentów. Niekiedy z różnych przyczyn oryginalne dokumenty muszą być zastąpione przez ich kopie, przy czym moc dowodową posiadają wyłącznie odpisy uwierzytelnione.

Lipiec - Sierpień 2019, Dorota Szymańska

Dlaczego w podpisie elektronicznym jest PESEL

Wraz z upowszechnianiem się kwalifikowanego podpisu elektronicznego wróciły kontrowersje związane z tym, że wykorzystany w nim numer PESEL zawiera datę urodzenia, a zatem dane osobowe. Jednak podpis elektroniczny wcale nie musi zawierać tego numeru.

Lipiec - Sierpień 2019, Kazimierz Schmidt

Platforma miejskich danych

System analizujący strumienie danych miejskich, wdrożony przez Urząd Miasta Warszawy, pozwala na integrację informacji z różnych źródeł w czasie rzeczywistym oraz na budowę modeli prognostycznych. Na jego bazie powstała mobilna aplikacja do planowania podróży.

Lipiec - Sierpień 2019, Katarzyna Bielińska

Jak elektronicznie podpisać ofertę w zamówieniach

Od 18 października 2018 r. oferty składane w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jego weryfikacja staje się więc krytycznym elementem przyjęcia oferty.

Lipiec - Sierpień 2019, Magdalena Kossak-Tabor, Michał Tabor

Więcej niż e-wizytówki

Samorządy coraz chętniej wykorzystują do promocji regionu portale i aplikacje turystyczne. Technologie rozszerzonej rzeczywistości, modele 3D, planery podróży i inne nowatorskie rozwiązania pozwalają w ciekawy sposób zaprezentować lokalne atrakcje.

Lipiec - Sierpień 2019, Katarzyna Bielińska