Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

E-urząd i prawo

Halo, tu mobilny dowód osobisty

Od maja w Łodzi, Ełku, Koszalinie i Nowym Wiśniczu trwa pilotaż usługi mobilnych dowodów osobistych. Przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt mDokumenty ma w przyszłości umożliwić dostęp do dokumentów za pomocą telefonów komórkowych.

Wrzesień 2017, Igor Popławski

Europejska licencja otwartego oprogramowania

Decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej zaktualizowano licencję otwartego oprogramowania. Krok ten powinien ułatwić wymianę i ponowne wykorzystywanie oprogramowania opracowanego przez administracje publiczne.

Wrzesień 2017, Rafał Malujda

Zadania archiwisty w systemie EZD

Zaletą elektronicznego zarządzania dokumentacją jest szybsza i prostsza archiwizacja spraw. Elektronicznym dokumentem sprawniej się też zarządza i efektywniej wykorzystuje zawarte w nim informacje, nawet jeśli przechowywany jest w archiwum.

Wrzesień 2017, Paweł Wlezień

Cele przetwarzania danych

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych wywołało w krajach członkowskich rewolucję w obszarze ochrony danych osobowych. W Polsce jego stosowanie będzie wymagało m.in. zmiany przepisów w zakresie zabezpieczenia danych przetwarzanych w konkretnych celach.

Wrzesień 2017, Tomasz Cygan

Koncepcja sądu elektronicznego

Światowym trendem jest konsekwentne, choć powolne wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w postępowaniu sądowym. Ponieważ Polska już kilka lat temu rozpoczęła ten proces, warto przyjrzeć się naszym pierwszym sukcesom i porażkom.

Wrzesień 2017, Anna Zalesińska

Automatyzacja procesu doręczeń

„Zwrotkę” można już generować i wysyłać elektronicznie z wykorzystaniem elektronicznego potwierdzenia odbioru Poczty Polskiej. Usprawnia to funkcjonowanie administracji i skraca oczekiwanie na potwierdzenie odbioru urzędowej korespondencji.

Sierpień 2017, Dariusz Szostek

Organizacja pracy inspektora ochrony danych

Już za niecały rok administrator bezpieczeństwa informacji przestanie funkcjonować. Jego miejsce zajmie inspektor ochrony danych, od którego będzie się wymagało obszerniejszej wiedzy i znacznie większego doświadczenia.

Sierpień 2017, Anna Matusiak-Wekiera

Re-use informacji sektora publicznego

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego obowiązuje już rok. Czas, by przyjrzeć się, jak jej regulacje wpłynęły na rozwój usług opartych na otwartych danych, i ocenić, co w tym obszarze wymaga jeszcze dopracowania.

Sierpień 2017, Krzysztof Izdebski

Nadzorowanie czynności kancelaryjnych w EZD

Nadzór ogólny nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej pełni kierownik jednostki. Realizacja tego obowiązku byłaby niemożliwa bez odpowiednich normatywów wewnętrznych i doświadczenia koordynatora czynności kancelaryjnych, m.in. w zakresie korzystania z EZD.

Sierpień 2017, Paweł Wlezień

(Nie)dostępne witryny

Zgodnie z zapisami Krajowych Ram Interoperacyjności od czerwca 2015 r. wszystkie strony WWW instytucji publicznych muszą być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Mimo to ponad połowa serwisów nie spełnia minimalnych wymagań dostępności.

Lipiec 2017, Igor Popławski