Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

E-urząd i prawo

Przegląd sposobów doręczeń elektronicznych

Dokumenty doręczane przez administrację często generowane są z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Pozostałe przygotowywane są w edytorach tekstu lub arkuszach kalkulacyjnych. Ich doręczenie coraz częściej następuje z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Marzec 2018, Artur Prasal

Gdy e-mail wpłynie do sądu

Wnoszenie pism do instytucji publicznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej to jeden z objawów rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wielu urzędnikom wciąż jednak sprawia kłopot określenie prawidłowej daty wpływu.

Marzec 2018, Olgierd Rudak

Wi-Fi dla mieszkańców

Miejski Internet, wdrożony we Wrocławiu, to jeden z największych tego typu projektów w Polsce. Mieszkańcy i turyści mogą korzystać z ponad 400 hotspotów, a bezpłatny dostęp do Sieci cieszy się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem.

Marzec 2018, Katarzyna Bielińska

Udostępnianie nagrań z posiedzeń rad

Obowiązek transmitowania i utrwalania posiedzeń spowoduje zmiany w infrastrukturze informatycznej jst i w wykorzystywanych usługach. Nagrania z obrad będą musiały być bowiem dostępne, zabezpieczone przed manipulacją i archiwizowane.

Marzec 2018, Tomasz Cygan

Po trzecie reorganizacja

Decyzja o konsolidacji usług informatycznych w gminie to dopiero początek. Wdrożenie nowego modelu wymaga reorganizacji dotychczasowych struktur. Podpowiadamy, jak się przygotować do uruchomienia centrum usług wspólnych.

Luty 2018, Igor Popławski

Jak zmienią się zasady doręczeń elektronicznych

Przepisy prawa od lat skutecznie blokują rozwój e-administracji, a wielu spraw nie da się w całości zrealizować przez internet. Projekt e-Doręczenia ma zmienić ten stan i zrównać „moc urzędową” przesyłki elektronicznej z tradycyjnym listem poleconym.

Luty 2018, Jacek Orłowski

Akta osobowe i teczki zbiorcze w systemie EZD

Przy wdrażaniu systemu EZD często pojawia się pytanie, w jaki sposób prowadzić teczki zbiorcze. Odpowiedź zwykle wzbudza zdziwienie, albowiem instrukcje kancelaryjne nie przewidują czegoś takiego, jak teczki zbiorcze w systemie elektronicznym.

Luty 2018, Paweł Wlezień

Kary za naruszenie przepisów o ochronie danych

Świadomość tego, za jakie naruszenia przepisów o ochronie danych były w ostatnich latach w Europie nakładane kary oraz jakie praktyki zasadniczo były oceniane negatywnie, pomoże uniknąć naruszeń, a co za tym idzie – sankcji.

Styczeń 2018, Rafał Malujda

System Zarządzania Tożsamością

Od kwietnia 2017 r. w sądach powszechnych działa SZT. Integruje systemy Centralnej Usługi Katalogowej, Centralnej Poczty Elektronicznej, SAP CUA oraz System Samoobsługi Pracowniczej na bazie procesów realizowanych w Zintegrowanym Systemie Rachunkowości i Kadr.

Styczeń 2018, Barbara Owczarek

Adres uniwersalny i weryfikator adresów

Te same dane zapisane w różnych rejestrach powinny mieć taką samą postać. Skąd biorą się różnice i jak ich unikać? CSIOZ stworzyło koncepcję adresu uniwersalnego i aplikację pozwalającą na kontrolę jakości danych adresowych.

Styczeń 2018, Kajetan Wojsyk