Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

E-urząd i prawo

Kopia danych a kopia dokumentacji medycznej

Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych muszą respektować prawa osób, których dane dotyczą, na gruncie rodo. Jednocześnie muszą też stosować przepisy sektorowe. Wyjaśniamy, jak realizować prawo do kopii danych.

Czerwiec 2019, Katarzyna Korulczyk

Mapa wdrożeń EZD

Od ponad ośmiu lat w administracji publicznej wdrażane są systemy pozwalające pracować z dokumentacją elektroniczną oraz dokumentować tę pracę wyłącznie w postaci cyfrowej. Mapa wdrożeń to próba uchwycenia tego zjawiska w przestrzeni.

Czerwiec 2019, Paweł Wlezień

W e-kulturalnej sieci

Działanie internetowych platform informacji o wydarzeniach kulturalnych to korzyść nie tylko dla ich uczestników. Dla samorządów jest to znakomite narzędzie promocji na poziomie regionu czy nawet całego kraju.

Czerwiec 2019, Katarzyna Bielińska

W żywym laboratorium

W living labach przedsiębiorcy, start-upy, naukowcy w partnerstwie z administracją testują w przestrzeni miasta autorskie rozwiązania technologiczne. Takie laboratoria innowacji są coraz częściej obecne na samorządowej mapie Polski.

Maj 2019, Katarzyna Bielińska

Po co wdrażać EZD w sądach administracyjnych

Realizacja obowiązku cyfryzacji postępowania przed sądami administracyjnymi wymaga m.in. integracji z platformą ePUAP i doręczania pism w postaci dokumentów elektronicznych. Wypełnianie tych wymogów jest możliwe dzięki zastosowaniu systemu EZD PUW.

Maj 2019, Grzegorz Magdoń

Standardy digitalizacji zasobów kultury

Sektor publiczny musi coraz skuteczniej reagować na aktualne potrzeby użytkownika. Spowodowało to, że digitalizacja na dobre wpisała się w ramy działania instytucji państwowych zajmujących się dobrami kultury.

Maj 2019, Karol Dowgiało

Dostępność cyfrowa stron WWW i aplikacji mobilnych

Ustawa o dostępności cyfrowej implementuje do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy oraz wprowadza wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Kwiecień 2019, Anna Małek-Gontarz

Wsparcie projektu EZD PUW przez Ministra Cyfryzacji

System EZD PUW został udostępniony już 407 podmiotom realizującym zadania publiczne. Narzędzie usprawnia pracę ponad 70 tysięcy urzędników w całej Polsce. W artykule opisujemy, jakie są dalsze plany jego rozwoju w kontekście realizacji projektu EZD RP.

Kwiecień 2019, Magdalena Sawicka

Darmowa aplikacja do głosowania dla rad

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym wyniki z jawnych głosowań mają zawierać imienny wykaz głosowania, a protokół powinien zostać upubliczniony w Sieci. W spełnieniu tych wymagań pomaga aplikacja eRada.

Kwiecień 2019, Paweł Ziółkowski

Uwierzytelnianie w usługach publicznych

Potwierdzenie tożsamości użytkownika systemów informatycznych wykorzystywanych w administracji jest bardzo istotne ze względów bezpieczeństwa. Uwierzytelnienie i autoryzacja mogą być skutecznie realizowane za pomocą narzędzi open source.

Marzec 2019, Marcin Rafalski, Jakub Słodki