Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Temat numeru

Instalacja i konfiguracja opensource’owego GLPI

Wdrożenie GLPI wymaga wysiłku, ale efektem jest uzyskanie narzędzia do inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania. W połączeniu z FusionInventory lub OCS Inventory NG katalog GLPI może być automatycznie zasilany danymi z punktów końcowych.

Czerwiec 2018, Artur Pęczak

Programy do inwentaryzacji zasobów IT

W silnie obsadzonej kategorii narzędzi do inwentaryzacji dużą popularnością cieszy się otwarte oprogramowanie GLPI z dodatkami OCS Inventory NG lub FusionInventory. Cenione są też komercyjne rozwiązania: Axence nVision, MagikINFO, statlook (uplook) i Ewida.

Czerwiec 2018, Artur Pęczak

Dlaczego należy inwentaryzować sprzęt i oprogramowanie

Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI) nakładają na instytucje publiczne obowiązek inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania. Dla działów IT to również sposób na usprawnienie zarządzania oraz optymalizację posiadanych zasobów komputerowych.

Czerwiec 2018, Artur Pęczak

Podstawy prawne stosowania monitoringu wizyjnego

Wejście w życie rodo skutkuje zwiększonym zainteresowaniem różnymi aspektami ochrony danych osobowych – w tym monitoringiem wizyjnym. Zmiana przepisów o ochronie danych stanowi okazję do kompleksowego zajęcia się tym tematem od strony legislacyjnej.

Maj 2018, Tomasz Cygan

Jak opracować skuteczną strategię ochrony danych osobowych

Obowiązek stosowania się do przepisów wprost wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zbliża się nieuchronnie. Nasuwa się przy tym pytanie, czy w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych jest to rewolucja czy też ewolucja.

Maj 2018, Jarosław Pudzianowski

Nadchodzi nowa ustawa o ochronie danych osobowych

Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych został złożony przez rząd RP w Sejmie 5 kwietnia 2018 r. (druk sejmowy nr 2410). Jest więc prawdopodobne, że uodo wejdzie w życie przed 25 maja 2018 r. będącym dniem rozpoczęcia stosowania rodo lub niedługo po tej dacie.

Maj 2018, Maciej Gawroński

Narzędzia do analizy i projektowania sieci Wi-Fi

Sieci bezprzewodowe są nieprzewidywalne. Różne typy ścian, materiały i obiekty znajdujące się na ścieżce sygnału wpływają na jakość działania Wi-Fi. Bez odpowiednich narzędzi nie ma możliwości zweryfikowania problemów w sieci radiowej.

Kwiecień 2018, Kamil Folga

Bezpieczeństwo bez przewodów

Sieci bezprzewodowe to elastyczna technologia komunikacji i doskonała alternatywa dla sieci przewodowych. Użycie fal radiowych do transmisji i odbierania danych wiąże się z większym zagrożeniem niż transmisja przeprowadzana w wydzielonym kablu.

Kwiecień 2018, Kamil Folga

Innowacje w Wi-Fi dla urzędu

Rozwój technologii w standardach 802.11 napędzany jest oczekiwaniami użytkowników, a jednocześnie ograniczany możliwościami fizycznymi środowiska propagacji. Producenci nie ustają jednak w dążeniu do poprawienia istniejących standardów.

Kwiecień 2018, Kamil Folga

POPC w pytaniach i odpowiedziach

Podczas przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu mogą pojawić się pewne wątpliwości. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania i wyjaśniamy kwestie szczególnie istotne dla wszystkich zainteresowanych programem.

Marzec 2018,