Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Temat numeru

Zastosowania systemów informacji przestrzennej

Uwzględnienie kontekstu przestrzennego w procesie decyzyjnym jest niezbędne do podejmowania działań strategicznych. Systemy informacji przestrzennej pozwalają spojrzeć na zjawisko z szerszej perspektywy i umożliwiają efektywną analizę danych.

Lipiec - Sierpień 2019, Piotr Czarnecki, Marek Gołuch, Katarzyna Grabowska, Karolina Hatys

Dostęp do danych przestrzennych przez usługi i serwisy

Główny Geodeta Kraju jest odpowiedzialny za całość działań dotyczących Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W ramach tych obowiązków prowadzony jest Geoportal oraz udostępniane są usługi sieciowe do samodzielnego wykorzystania przez użytkowników.

Lipiec - Sierpień 2019, Waldemar Izdebski

Dane satelitarne w administracji publicznej

Początek XX w. nazywany jest wiekiem elektryczności, a XXI należy do satelitów i sztucznej inteligencji. Satelity dostarczają danych wykorzystywanych w różnych gałęziach gospodarki i odgrywają dziś kluczową rolę w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Ziemi.

Lipiec - Sierpień 2019, Beata Mikołajek-Zielińska

Po pierwsze: mobilność

Nawet 30 mln Polaków (78%) korzysta z internetu. Wielu z nich każdego dnia sięga po aplikacje mobilne udostępnione przez instytucje rządowe i samorządowe albo zasilane danymi pochodzącymi ze źródeł publicznych.

Czerwiec 2019, Artur Pęczak

Na skrzynkę czy bez skrzynki

E-doręczenie opisane w projekcie ustawy jest realizowane poprzez przeniesienie przesyłki elektronicznej pomiędzy skrzynkami. Co do zasady takie podejście jest niezgodne z definicją usługi doręczenia elektronicznego na poziomie europejskim.

Maj 2019, Michał Tabor

Najważniejsze zmiany w e-doręczeniach

W połowie lutego br. skierowano do konsultacji projekt ustawy o elektronizacji doręczeń. Zgłoszono do niego ponad 1300 uwag dotyczących m.in. tego, jak nowe przepisy wpłyną na tradycyjny rynek pocztowy, elektronizację urzędów i rynek dostawców usług zaufania.

Maj 2019, oprac. Ministerstwo Cyfryzacji

Czas przygotować się na pisma cyfrowe

Trwają konsultacje projektu ustawy o elektronizacji doręczeń. W ich wyniku powstaną zupełnie nowe przepisy, wprowadzające m.in. obowiązek wysyłania pism w postaci cyfrowej. Urzędy już dziś powinny przygotować się na falę e-korespondencji.

Maj 2019, Jacek Orłowski

Transmisja i nagrywanie obrad za pomocą OBS Studio

Dzięki komputerowi i bezpłatnemu oprogramowaniu możemy strumieniować obrady do serwisu YouTube z wykorzystaniem wielu kamer, dodawać napisy czy graficznie prezentować wyniki głosowań. Prowadzenie takiej transmisji jest bardzo proste.

Kwiecień 2019, Marcin Lisiecki

Obrady rady w oku kamery

Każda sesja rady miasta, gminy, powiatu i sejmiku województwa musi być transmitowana na żywo oraz archiwizowana i udostępniana. Aby zrealizować ten obowiązek, konieczne jest wykorzystanie odpowiedniego sprzętu, a czasem i specjalnego oprogramowania.

Kwiecień 2019, Marcin Lisiecki

Sesje rady jak żywe

Ubiegłoroczna nowelizacja ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa nałożyła na jednostki obowiązek transmitowania, przechowywania i udostępniania nagrań z sesji rady. Sprawdzamy, jak urzędy radzą sobie z tym zadaniem w praktyce.

Kwiecień 2019, Katarzyna Bielińska