Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

E-urząd i prawo

Transmisja sesji rady zgodna z przepisami rodo

Prezes UODO opublikował zalecenia dla administratorów dotyczące projektowania ochrony danych osobowych w związku z transmisją i nagrywaniem obrad kolegialnych organów jst. Zdaniem ekspertów zaproponowane procedury należy rozszerzyć o dodatkowe wytyczne.

Styczeń 2020, Eryk Chilmon

Informatyzacja procesów rejestracji stanu cywilnego

Do usprawniania załatwiania spraw administracyjnych wykorzystuje się technologie cyfrowe. Dane statystyczne pokazują, że mimo wielu nakładów organizacyjnych i finansowych wdrożone innowacje nie są wykorzystywane na masową skalę.

Styczeń 2020, Sławomir Wojciechowski

Automatyczny dostęp do cyfrowych usług publicznych

Dostęp do systemów usług administracji publicznej można zautomatyzować, korzystając z doświadczeń rewolucji, która stała się faktem w bankach w całej Unii. Automatyzacja dostępu będzie bowiem następnym punktem w rozwoju systemów sektora publicznego.

Styczeń 2020, Michał Tabor

Zamówienia publiczne na usługi cyberbezpieczeństwa

Zakup usług z obszaru cyberbezpieczeństwa stwarza liczne problemy. Zamawiający zobowiązani do stosowania PZP dysponują jednak instrumentami i możliwościami, które pozwalają im uzyskać takie usługi, pozostając jednocześnie w zgodzie z wymogami prawa.

Styczeń 2020, Agnieszka Wachowska, Joanna Jastrząb, Piotr Nepelski

Uwierzytelnianie w usługach online

Węzeł krajowy zapewnia osobie chcącej skorzystać z publicznych usług online wybór sposobu potwierdzenia jej tożsamości. Jest do niego podłączanych coraz więcej usług, w których to użytkownik wybiera środek identyfikacji elektronicznej.

Grudzień 2019, Anna Weber Kazimierz Schmidt

Czym jest rejestr danych kontaktowych

Administracja publiczna coraz częściej dąży do poszerzenia swojej funkcji wspierającej obywatela w sprawach go dotyczących. Jednym z narzędzi prawnych ułatwiających administracji kontakt z obywatelem jest utworzenie rejestru danych kontaktowych.

Grudzień 2019, Artur Prasal

Publikacja wystąpień pokontrolnych w BIP

Dzięki prawu uzyskiwania informacji publicznej obywatele mają świadomość działań publicznych, które są przejrzyste i powszechnie znane. Z udostępnianiem takich informacji wiążą się jednak pewne problemy oraz wątpliwości.

Grudzień 2019, Katarzyna Frelak

Nowe funkcje w systemie EZD PUW

System EZD PUW został udostępniony już 433 podmiotom realizującym zadania publiczne. Z narzędzia korzysta ponad 77 500 urzędników w całej Polsce. Przedstawiamy najnowsze rozwiązania wprowadzone do systemu oraz plany jego rozwoju.

Listopad 2019, Kamila Chebdzyńska

Jak będzie wyglądał system EZD RP

System teleinformatyczny EZD RP to nowoczesne i uniwersalne narzędzie do elektronicznego zarządzania dokumentacją. We wrześniu br. grupa kontrolna rozpoczęła testy jego prototypowej wersji, sprawdzając działanie głównych funkcji systemu w praktyce.

Listopad 2019, Magdalena Sawicka

Współpraca samorządów przy budowie e-usług

E-usługi publiczne to jeden z najbardziej widocznych elementów społeczeństwa informacyjnego, a sposób ich dostarczania i wykorzystania świadczy o poziomie jego dojrzałości. Nie da się ukryć – mamy problem!

Listopad 2019, Tomasz Salachna, Paweł A. Nowak