Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

E-urząd i prawo

Doręczanie pism drogą elektroniczną

W sierpniowym numerze „IT w Administracji” został opublikowany tekst autorstwa Grzegorza Sibigi pt. „Kodeks nowych technologii”. Warto odnieść się do kilku tez zawartych w tym artykule, po części w formie polemiki, a po części jako uzupełnienie poruszonych przez autora zagadnień.

Grudzień 2017, Sylwester Szczepaniak

Po drugie analiza

Przekształcenie działów IT w centra usług wspólnych to proces skomplikowany. Profesjonalizm działania liderskiej jednostki i konkretna analiza kosztów to dwa czynniki, które są kluczowe do podjęcia decyzji o konsolidacji usług IT w mieście.

Grudzień 2017, Igor Popławski

Studium wykonalności w praktyce administracji

Wejście Polski do UE i uruchomienie możliwości sfinansowania przedsięwzięć ze środków wspólnotowych „trwale zakotwiczyło” w praktyce jednostek administracji sporządzanie studium wykonalności. Nie oznacza to, że temat ten nie spotyka się już z problemami interpretacyjnymi.

Grudzień 2017, Dariusz Bogucki

Wykazy akt i ich rola w systemie EZD

W systemach kancelaryjnych stosowanych w polskiej administracji kluczową rolę odgrywają wykazy akt. Te narzędzia kancelaryjne używane są niezależnie od tego, czy urząd stosuje system tradycyjny, oparty na dokumentacji papierowej, czy nowoczesny system EZD.

Grudzień 2017, Paweł Wlezień

Ewolucja składu chronologicznego

Opublikowana w 2011 r. instrukcja kancelaryjna stanowi podstawę elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędzie. Po blisko siedmiu latach można jednak stwierdzić, że przepisy te nie są doskonałe i wymagają nowelizacji.

Listopad 2017, Magdalena Sawicka, Dorota Szymańska

Opis środków bezpieczeństwa

Po wejściu w życie rodo administrator danych nie będzie miał obowiązku przyjmowania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Nowe przepisy nie zwalniają go jednak z opracowania dokumentacji przetwarzania danych osobowych.

Listopad 2017, Jakub Rzymowski

Po pierwsze organizacja

Przekształcenie działów IT w centra usług wspólnych to proces złożony. O tym, jak się do niego przygotować, opowiadają specjaliści CUW z różnych miast Polski – w tym numerze z wrocławskiego Centrum Usług Informatycznych. Centrum Usług Informatycznych.

Październik 2017, Igor Popławski

Czas na praktyczne zmiany w instrukcji kancelaryjnej

Opublikowana w 2011 r. instrukcja kancelaryjna stanowi podstawę elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędzie. Po blisko siedmiu latach można jednak stwierdzić, że przepisy te nie są doskonałe i wymagają nowelizacji.

Październik 2017, Magdalena Sawicka, Dorota Szymańska

Prawu na pomoc

Aplikacje do obsługi systemu nieodpłatnych porad prawnych, wdrożone we Wrocławiu i Lublinie, umożliwiają mieszkańcom rezerwację terminu wizyty bez wychodzenia z domu. Pozwalają urzędnikom i radcom prawnym na obsługę procesu w postaci elektronicznej.

Październik 2017, Igor Popławski

Halo, tu mobilny dowód osobisty

Od maja w Łodzi, Ełku, Koszalinie i Nowym Wiśniczu trwa pilotaż usługi mobilnych dowodów osobistych. Przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt mDokumenty ma w przyszłości umożliwić dostęp do dokumentów za pomocą telefonów komórkowych.

Wrzesień 2017, Igor Popławski