Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

E-urząd i prawo

(Nie)dostępne witryny

Zgodnie z zapisami Krajowych Ram Interoperacyjności od czerwca 2015 r. wszystkie strony WWW instytucji publicznych muszą być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Mimo to ponad połowa serwisów nie spełnia minimalnych wymagań dostępności.

Lipiec 2017, Igor Popławski

Od szyfrowania danych nie ma odwrotu

Świat nigdy dotąd nie opierał się na przetwarzaniu danych tak bardzo jak dziś. Dostęp do informacji jest powszechny i ma globalny zasięg. W obliczu wzrostu liczby i skali cyberataków konieczne jest podniesienie poziomu zabezpieczeń w systemach informatycznych.

Lipiec 2017, Maciej Gawroński

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w rodo

Ustawa o ochronie danych osobowych ustanawia instytucję upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Udostępnienie, a nawet tylko umożliwienie dostępu osobie nieupoważnionej grozić może odpowiedzialnością karną na gruncie uodo.

Lipiec 2017, Jakub Rzymowski

Doręczanie dokumentów w systemie EZD PUW

Podmioty podlegające pod tzw. ustawę o informatyzacji muszą umożliwiać wymianę e-dokumentów. Oznacza to obowiązek udostępnienia klientom administracji elektronicznej skrzynki podawczej.

Czerwiec 2017, Agnieszka Łajkowska, Dorota Szymańska

Budżet obywatelski online

Dzięki aplikacjom do obsługi budżetu obywatelskiego mieszkańcy zyskali możliwość w pełni elektronicznego składania projektów i głosowania. Urzędnicy szybciej poznają pomysły na nowe inwestycje, mogą je sprawniej oceniać i wychwytywać najpotrzebniejsze.

Czerwiec 2017, Igor Popławski

Urząd do urzędu doręczy tylko elektronicznie

Nadchodzi cyfrowa rewolucja. Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie kpa oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 czerwca 2017 r. doręczenia elektroniczne dla podmiotów publicznych (typu A2A) staną się obligatoryjne.

Czerwiec 2017, Anna Zalesińska

Wdrożenia EZD PUW w urzędach marszałkowskich

System EZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego podbija szturmem kolejne instytucje publiczne. Rozwiązanie sprawdza się m.in. na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie.

Maj 2017, Piotr Jóśko, Tomasz Kelner, Rafał Nowakowski

Demarkacja czy współpraca

W zeszłym roku, jako element Planu Działań Ministra Cyfryzacji, została reaktywowana Linia Współpracy. Poprzez nią mają zostać określone cele, role i produkty wspólnych prac administracji rządowej i samorządowej w zakresie budowy sprawnej administracji.

Maj 2017, Demarkacja czy współpraca

Przetwarzanie danych biometrycznych a RODO

Bardzo trudno znaleźć jasne kryteria, będące podstawą do odróżnienia kategorii danych biometrycznych od pozostałych kategorii danych. Wyjaśnienia brak jest również w ogólnym rozporządzeniu unijnym o ochronie danych osobowych.

Maj 2017, Maciej Kawecki

Obrót używanym oprogramowaniem

Postęp w rozwoju aplikacji informatycznych nie ustaje. Wraz z następującymi zmianami pojawiają się nowe potrzeby użytkowników, a te przyczyniają się do pozyskiwania nowych komponentów zasobów programistycznych.

Maj 2017, Agnieszka Malczewska-Poteralska