Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

E-urząd i prawo

Cyfryzacja małego samorządu gminnego

Wiosną 2015 r. dwanaście samorządów z regionu Wielkich Jezior Mazurskich postanowiło rozpocząć projekt „Cyfrowe Mazury”. Miał on na celu optymalizację kosztów IT, zwiększenie dostępu do usług elektronicznych i przygotowanie urzędów do wdrożenia systemów EZD.

Sierpień 2018, Roman Łożyński, Krzysztof Paternoga

Dostęp do informacji publicznej w polskich gminach

Ustawa o dostępie do informacji publicznej obowiązuje od 15 lat. Sieć Obywatelska Watchdog Polska przeprowadziła badanie rejestrów prowadzonych przez urzędy, sprawdzając, jaka jest skala składania wniosków i kto żąda dostępu do danych.

Sierpień 2018, Eryk Chilmon

Brakujące ogniwo informatyzacji archiwów

Uruchomiony kilka lat temu prototyp Archiwum Dokumentów Elektronicznych dał podwaliny pod rewolucję w obrębie sieci archiwalnej. Zdobyte doświadczenie pozwala dokończyć proces pełnej informatyzacji na poziomie obiegu dokumentów w instytucjach publicznych.

Lipiec 2018, Katarzyna Kornak

Jedno konto do wszystkich portali

15 czerwca 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2502). Nowelizacja przewiduje zmiany przepisów dotyczących przede wszystkim identyfikacji elektronicznej.

Lipiec 2018, Artur Prasal

Po piąte: wyjść poza IT

Interdyscyplinarne centra usług wspólnych, łączące różne obszary tematyczne, to rozwiązania, które mogą przynieść miastu wymierne oszczędności. Podpowiadamy, jak poszerzać zakres kompetencji i usług organizacji.

Czerwiec 2018, Katarzyna Bielińska

Elektroniczna skrzynka podawcza czy e-mail

Przepisy prawa przewidują różne wymagania dotyczące środków komunikacji elektronicznej. Powszechnie funkcjonują dwa z nich – esp i e-mail – oraz wiele dedykowanych rozwiązań przeznaczonych wyłącznie do załatwiania określonego rodzaju spraw.

Czerwiec 2018, Artur Prasal

Cyfrowa twarz Małopolski

Platforma Cyfrowa Małopolska skupiła 196 urzędów gminnych i powiatowych regionu, dając im możliwość udostępnienia klientom wszystkich swoich procedur. Za pomocą tego narzędzia Małopolanie mogą dziś załatwić zdalnie blisko 130 spraw.

Czerwiec 2018, Katarzyna Bielińska

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim sprawy o świadczenia rodzinne i wychowawcze są prowadzone w wersji elektronicznej – za pomocą systemu dziedzinowego i systemu EZD. Pozwala to na lepsze zarządzanie dokumentacją oraz sprawną organizację pracy.

Czerwiec 2018, Maciej Gudowski

Cyfrowa ZoSIA, czyli rewolucja 2.0 w archiwach

Rozpoczęty w 2008 r. projekt budowy Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej doczekał się nowej odsłony w ramach drugiej osi priorytetowej POPC. Dzięki ZoSIA duża część zgromadzonych w archiwach danych będzie mogła być wykorzystana na zasadach re-use.

Czerwiec 2018, Katarzyna Kornak

Porządkowanie przestrzeni dla dronów

Samorządy muszą stawić czoło nowemu wyzwaniu. Nadciąga przełom związany z umasowieniem lotów bezzałogowych statków powietrznych, który wymaga zmian w prawie, infrastrukturze, planowaniu przestrzennym, a także mentalności urzędników i obywateli.

Maj 2018, Eryk Chilmon