Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

E-urząd i prawo

Od szyfrowania danych nie ma odwrotu

Świat nigdy dotąd nie opierał się na przetwarzaniu danych tak bardzo jak dziś. Dostęp do informacji jest powszechny i ma globalny zasięg. W obliczu wzrostu liczby i skali cyberataków konieczne jest podniesienie poziomu zabezpieczeń w systemach informatycznych.

Lipiec 2017, Maciej Gawroński

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w rodo

Ustawa o ochronie danych osobowych ustanawia instytucję upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Udostępnienie, a nawet tylko umożliwienie dostępu osobie nieupoważnionej grozić może odpowiedzialnością karną na gruncie uodo.

Lipiec 2017, Jakub Rzymowski

Doręczanie dokumentów w systemie EZD PUW

Podmioty podlegające pod tzw. ustawę o informatyzacji muszą umożliwiać wymianę e-dokumentów. Oznacza to obowiązek udostępnienia klientom administracji elektronicznej skrzynki podawczej.

Czerwiec 2017, Agnieszka Łajkowska, Dorota Szymańska

Budżet obywatelski online

Dzięki aplikacjom do obsługi budżetu obywatelskiego mieszkańcy zyskali możliwość w pełni elektronicznego składania projektów i głosowania. Urzędnicy szybciej poznają pomysły na nowe inwestycje, mogą je sprawniej oceniać i wychwytywać najpotrzebniejsze.

Czerwiec 2017, Igor Popławski

Urząd do urzędu doręczy tylko elektronicznie

Nadchodzi cyfrowa rewolucja. Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie kpa oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 czerwca 2017 r. doręczenia elektroniczne dla podmiotów publicznych (typu A2A) staną się obligatoryjne.

Czerwiec 2017, Anna Zalesińska

Wdrożenia EZD PUW w urzędach marszałkowskich

System EZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego podbija szturmem kolejne instytucje publiczne. Rozwiązanie sprawdza się m.in. na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie.

Maj 2017, Piotr Jóśko, Tomasz Kelner, Rafał Nowakowski

Demarkacja czy współpraca

W zeszłym roku, jako element Planu Działań Ministra Cyfryzacji, została reaktywowana Linia Współpracy. Poprzez nią mają zostać określone cele, role i produkty wspólnych prac administracji rządowej i samorządowej w zakresie budowy sprawnej administracji.

Maj 2017, Demarkacja czy współpraca

Przetwarzanie danych biometrycznych a RODO

Bardzo trudno znaleźć jasne kryteria, będące podstawą do odróżnienia kategorii danych biometrycznych od pozostałych kategorii danych. Wyjaśnienia brak jest również w ogólnym rozporządzeniu unijnym o ochronie danych osobowych.

Maj 2017, Maciej Kawecki

Obrót używanym oprogramowaniem

Postęp w rozwoju aplikacji informatycznych nie ustaje. Wraz z następującymi zmianami pojawiają się nowe potrzeby użytkowników, a te przyczyniają się do pozyskiwania nowych komponentów zasobów programistycznych.

Maj 2017, Agnieszka Malczewska-Poteralska

Polski elektroniczny dowód tożsamości

Polska to jedno z nielicznych państw Unii Europejskiej bez e-dowodu osobistego. Prace nad tym dokumentem trwają jednak od dłuższego czasu, podobnie jak tworzenie ostatecznej koncepcji tego rozwiązania.

Maj 2017, Wojciech Nowakowski