Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

E-urząd i prawo

Automatyzacja procesu doręczeń

„Zwrotkę” można już generować i wysyłać elektronicznie z wykorzystaniem elektronicznego potwierdzenia odbioru Poczty Polskiej. Usprawnia to funkcjonowanie administracji i skraca oczekiwanie na potwierdzenie odbioru urzędowej korespondencji.

Sierpień 2017, Dariusz Szostek

Organizacja pracy inspektora ochrony danych

Już za niecały rok administrator bezpieczeństwa informacji przestanie funkcjonować. Jego miejsce zajmie inspektor ochrony danych, od którego będzie się wymagało obszerniejszej wiedzy i znacznie większego doświadczenia.

Sierpień 2017, Anna Matusiak-Wekiera

Re-use informacji sektora publicznego

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego obowiązuje już rok. Czas, by przyjrzeć się, jak jej regulacje wpłynęły na rozwój usług opartych na otwartych danych, i ocenić, co w tym obszarze wymaga jeszcze dopracowania.

Sierpień 2017, Krzysztof Izdebski

Nadzorowanie czynności kancelaryjnych w EZD

Nadzór ogólny nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej pełni kierownik jednostki. Realizacja tego obowiązku byłaby niemożliwa bez odpowiednich normatywów wewnętrznych i doświadczenia koordynatora czynności kancelaryjnych, m.in. w zakresie korzystania z EZD.

Sierpień 2017, Paweł Wlezień

(Nie)dostępne witryny

Zgodnie z zapisami Krajowych Ram Interoperacyjności od czerwca 2015 r. wszystkie strony WWW instytucji publicznych muszą być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Mimo to ponad połowa serwisów nie spełnia minimalnych wymagań dostępności.

Lipiec 2017, Igor Popławski

Od szyfrowania danych nie ma odwrotu

Świat nigdy dotąd nie opierał się na przetwarzaniu danych tak bardzo jak dziś. Dostęp do informacji jest powszechny i ma globalny zasięg. W obliczu wzrostu liczby i skali cyberataków konieczne jest podniesienie poziomu zabezpieczeń w systemach informatycznych.

Lipiec 2017, Maciej Gawroński

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w rodo

Ustawa o ochronie danych osobowych ustanawia instytucję upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Udostępnienie, a nawet tylko umożliwienie dostępu osobie nieupoważnionej grozić może odpowiedzialnością karną na gruncie uodo.

Lipiec 2017, Jakub Rzymowski

Doręczanie dokumentów w systemie EZD PUW

Podmioty podlegające pod tzw. ustawę o informatyzacji muszą umożliwiać wymianę e-dokumentów. Oznacza to obowiązek udostępnienia klientom administracji elektronicznej skrzynki podawczej.

Czerwiec 2017, Agnieszka Łajkowska, Dorota Szymańska

Budżet obywatelski online

Dzięki aplikacjom do obsługi budżetu obywatelskiego mieszkańcy zyskali możliwość w pełni elektronicznego składania projektów i głosowania. Urzędnicy szybciej poznają pomysły na nowe inwestycje, mogą je sprawniej oceniać i wychwytywać najpotrzebniejsze.

Czerwiec 2017, Igor Popławski

Urząd do urzędu doręczy tylko elektronicznie

Nadchodzi cyfrowa rewolucja. Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie kpa oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 czerwca 2017 r. doręczenia elektroniczne dla podmiotów publicznych (typu A2A) staną się obligatoryjne.

Czerwiec 2017, Anna Zalesińska