Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

E-urząd i prawo

Po co wdrażać EZD w sądach administracyjnych

Realizacja obowiązku cyfryzacji postępowania przed sądami administracyjnymi wymaga m.in. integracji z platformą ePUAP i doręczania pism w postaci dokumentów elektronicznych. Wypełnianie tych wymogów jest możliwe dzięki zastosowaniu systemu EZD PUW.

Maj 2019, Grzegorz Magdoń

Standardy digitalizacji zasobów kultury

Sektor publiczny musi coraz skuteczniej reagować na aktualne potrzeby użytkownika. Spowodowało to, że digitalizacja na dobre wpisała się w ramy działania instytucji państwowych zajmujących się dobrami kultury.

Maj 2019, Karol Dowgiało

Dostępność cyfrowa stron WWW i aplikacji mobilnych

Ustawa o dostępności cyfrowej implementuje do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy oraz wprowadza wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Kwiecień 2019, Anna Małek-Gontarz

Wsparcie projektu EZD PUW przez Ministra Cyfryzacji

System EZD PUW został udostępniony już 407 podmiotom realizującym zadania publiczne. Narzędzie usprawnia pracę ponad 70 tysięcy urzędników w całej Polsce. W artykule opisujemy, jakie są dalsze plany jego rozwoju w kontekście realizacji projektu EZD RP.

Kwiecień 2019, Magdalena Sawicka

Darmowa aplikacja do głosowania dla rad

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym wyniki z jawnych głosowań mają zawierać imienny wykaz głosowania, a protokół powinien zostać upubliczniony w Sieci. W spełnieniu tych wymagań pomaga aplikacja eRada.

Kwiecień 2019, Paweł Ziółkowski

Uwierzytelnianie w usługach publicznych

Potwierdzenie tożsamości użytkownika systemów informatycznych wykorzystywanych w administracji jest bardzo istotne ze względów bezpieczeństwa. Uwierzytelnienie i autoryzacja mogą być skutecznie realizowane za pomocą narzędzi open source.

Marzec 2019, Marcin Rafalski, Jakub Słodki

Cyfryzacja w liczbach

Za pomocą jakich technologii urzędy łączą się z internetem, ile jednostek wdrożyło systemy EZD, jakie e-usługi są udostępniane najczęściej? Na te pytania odpowiada publikacja GUS, która obrazuje stan cyfryzacji administracji publicznej.

Marzec 2019, Katarzyna Bielińska

Dokumentacja elektroniczna w systemach centralnych

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne w administracji publicznej stanowią obecnie podstawowe narzędzie realizacji wielu zadań. Jednak w większości przypadków nie realizują one funkcji zarządzania dokumentacją w ujęciu przepisów archiwalnych.

Marzec 2019, Artur Prasal

Standard prawny dla otwartych danych

Dla osób, które korzystają z danych publicznych, konieczność ich otwierania jest oczywista. Zapewnienie odpowiedniego stopnia otwartości to zadanie, którego realizacja wymaga odpowiednich rozwiązań pod względem technicznym, ale także w obszarze prawnym.

Luty 2019, Marlena Sakowska-Baryła

W drodze przez miasto

Systemy informacji parkingowej i mobilne aplikacje, ułatwiające poruszanie się po zatłoczonych miastach, wspierają nie tylko kierowców. Dzięki nim urzędnicy mogą efektywniej zarządzać infrastrukturą parkingową i budować racjonalną politykę mobilności.

Luty 2019, Katarzyna Bielińska