Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Prawo IT

Co wolno pocztą elektroniczną?

DORĘCZENIA | Podstawowym problemem, nad którym należy się pochylić, jest kwestia dopuszczalności wykorzystywania poczty elektronicznej przez podmiot publiczny.

Wrzesień 2012, Jakub Rzymowski

Bezpieczeństwo szczególnie wymagane

INFORMACJE NIEJAWNE | Informacje niejawne można przetwarzać tylko w systemach posiadających akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego. Pokazujemy, jak przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami dokument szczególnych wymagań bezpieczeństwa.

Wrzesień 2012, Borys Iwaszko

Informacja na formularzu

INFORMACJA PUBLICZNA | Zdarza się, że wnioskujący o informację publiczną żąda od podmiotu udostępnienia jej na zewnętrznym, elektronicznym formularzu pytającego. Wyjaśniamy, czy urząd ma obowiązek spełnić takie żądanie.

Sierpień 2012, Izabela Adamska

System informacji oświatowej

EDUKACJA | Celem systemu informacji oświatowej jest informatyczne wspomaganie zarządzania oświatą i finansowania zadań oświatowych. Przedstawiamy najistotniejsze zapisy ustawy o systemie informacji oświatowej.

Sierpień 2012, Anna Małek - Gontarz

Bezpieczeństwo akredytowane

PRZETWARZANIE DANYCH | Informacje niejawne można przetwarzać tylko w systemach posiadających akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego. Udziela jej kierownik jednostki organizacyjnej oraz ABW lub SKW.

Sierpień 2012, Borys Iwaszko

Zweryfikować e-sygnaturę

PODPISY ELEKTRONICZNE | Każde podanie powinno być podpisane. Brak sygnatury stanowi brak formalny. Dlatego osoba rozpatrująca sprawę ma obowiązek sprawdzić, czy podanie zostało opatrzone podpisem.

Lipiec 2012, Mateusz Kamiński

Przestrzeń dla informacji

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI | System informacji przestrzennej służy do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych geograficznych i środowiskowych. Unia Europejska stworzyła infrastrukturę Inspire, która ma umożliwiać zharmonizowane upowszechnianie tych informacji we wszystkich państwach Wspólnoty.

Lipiec 2012, Anna Małek-Gontarz

Metryki spraw przy EZD

DOKUMENTACJA | 7 marca br. weszła w życie ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (DzU z 2011 r. nr 186, poz. 1100). Nowelizacja nakłada na organy administracji, w tym organy podatkowe, obowiązek zakładania metryk spraw w prowadzonych przez nie aktach.

Czerwiec 2012, Mateusz Kamiński, Jakub Rzymowski

Dane chronione na nowo

DANE OSOBOWE | Unijny projekt rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego przepływu modyfikuje dotychczasowe przepisy o ochronie danych osobowych. Zmiany dotkną również administrację publiczną.

Czerwiec 2012, Michał Kluska

Cloud computing w urzędzie

OCHRONA DANYCH | Spadek kosztów korzystania z Sieci i coraz szybsze łącza powodują wzrost popularności rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej. Czy ta technologia sprawdzi się w administracji publicznej?

Maj 2012, Michał Kluska