Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Temat numeru

Ministerstwo Cyfryzacji ma plan na internet rzeczy

Latarnie rozświetlające się, gdy się do nich zbliżamy, i gasnące, gdy odchodzimy; światła na skrzyżowaniu, które zmieniają się na zielone przed autobusem, aby zminimalizować jego opóźnienie – to nie odległa wizja rodem z opowiadań Lema. To wszystko dzieje się tu i teraz.

Wrzesień 2019, Jakub Płodzich

Kto się boi sztucznej inteligencji

Robert Solow, zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, już w 1987 r. zauważył, że era komputerów widoczna jest wszędzie, tylko nie w statystykach wydajności. Fala rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji może nareszcie tę opinię zmienić.

Wrzesień 2019, Michał Jaworski

Algorytmy w procesie podejmowania decyzji urzędowych

Sztuczna inteligencja to już nie tylko temat pojawiający się w powieściach i filmach science fiction. To namacalny element rewolucji technologicznej, który wywiera wpływ nie tylko na sektor prywatny, ale coraz częściej na instytucje publiczne i relacje władza–obywatel.

Wrzesień 2019, Krzysztof Izdebski

Zastosowania systemów informacji przestrzennej

Uwzględnienie kontekstu przestrzennego w procesie decyzyjnym jest niezbędne do podejmowania działań strategicznych. Systemy informacji przestrzennej pozwalają spojrzeć na zjawisko z szerszej perspektywy i umożliwiają efektywną analizę danych.

Lipiec - Sierpień 2019, Piotr Czarnecki, Marek Gołuch, Katarzyna Grabowska, Karolina Hatys

Dostęp do danych przestrzennych przez usługi i serwisy

Główny Geodeta Kraju jest odpowiedzialny za całość działań dotyczących Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W ramach tych obowiązków prowadzony jest Geoportal oraz udostępniane są usługi sieciowe do samodzielnego wykorzystania przez użytkowników.

Lipiec - Sierpień 2019, Waldemar Izdebski

Dane satelitarne w administracji publicznej

Początek XX w. nazywany jest wiekiem elektryczności, a XXI należy do satelitów i sztucznej inteligencji. Satelity dostarczają danych wykorzystywanych w różnych gałęziach gospodarki i odgrywają dziś kluczową rolę w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Ziemi.

Lipiec - Sierpień 2019, Beata Mikołajek-Zielińska

Po pierwsze: mobilność

Nawet 30 mln Polaków (78%) korzysta z internetu. Wielu z nich każdego dnia sięga po aplikacje mobilne udostępnione przez instytucje rządowe i samorządowe albo zasilane danymi pochodzącymi ze źródeł publicznych.

Czerwiec 2019, Artur Pęczak

Na skrzynkę czy bez skrzynki

E-doręczenie opisane w projekcie ustawy jest realizowane poprzez przeniesienie przesyłki elektronicznej pomiędzy skrzynkami. Co do zasady takie podejście jest niezgodne z definicją usługi doręczenia elektronicznego na poziomie europejskim.

Maj 2019, Michał Tabor

Najważniejsze zmiany w e-doręczeniach

W połowie lutego br. skierowano do konsultacji projekt ustawy o elektronizacji doręczeń. Zgłoszono do niego ponad 1300 uwag dotyczących m.in. tego, jak nowe przepisy wpłyną na tradycyjny rynek pocztowy, elektronizację urzędów i rynek dostawców usług zaufania.

Maj 2019, oprac. Ministerstwo Cyfryzacji

Czas przygotować się na pisma cyfrowe

Trwają konsultacje projektu ustawy o elektronizacji doręczeń. W ich wyniku powstaną zupełnie nowe przepisy, wprowadzające m.in. obowiązek wysyłania pism w postaci cyfrowej. Urzędy już dziś powinny przygotować się na falę e-korespondencji.

Maj 2019, Jacek Orłowski