Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Temat numeru

Optymalizacja systemu i zarządzanie plikami

Porządek, bezpieczeństwo i stabilne działanie komputera to podstawa wydajnego środowiska pracy. Warto więc regularnie dbać o dobrą kondycję systemu operacyjnego poprzez jego konserwację. W Sieci znajdziemy wiele narzędzi ułatwiających to zadanie.

Lipiec 2018, Marcin Lisiecki

Oprogramowanie antywirusowe i firewalle

Ochrona zasobów urzędu i poufnych informacji to jedno z głównych zadań działu IT. Jej podstawą powinien być program antywirusowy i zapora sieciowa lub pakiet typu Internet Security, który kompleksowo zabezpieczy sieć i komputery instytucji przed atakiem.

Lipiec 2018, Marcin Lisiecki

Aplikacje i narzędzia biurowe

Edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny czy program do obsługi dokumentów w formacie PDF to niezbędne oprogramowanie w większości instytucji. Komercyjne aplikacje tego typu są stosunkowo kosztowne, warto więc zainteresować się ich bezpłatnymi odpowiednikami.

Lipiec 2018, Marcin Lisiecki

Instalacja i konfiguracja opensource’owego GLPI

Wdrożenie GLPI wymaga wysiłku, ale efektem jest uzyskanie narzędzia do inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania. W połączeniu z FusionInventory lub OCS Inventory NG katalog GLPI może być automatycznie zasilany danymi z punktów końcowych.

Czerwiec 2018, Artur Pęczak

Programy do inwentaryzacji zasobów IT

W silnie obsadzonej kategorii narzędzi do inwentaryzacji dużą popularnością cieszy się otwarte oprogramowanie GLPI z dodatkami OCS Inventory NG lub FusionInventory. Cenione są też komercyjne rozwiązania: Axence nVision, MagikINFO, statlook (uplook) i Ewida.

Czerwiec 2018, Artur Pęczak

Dlaczego należy inwentaryzować sprzęt i oprogramowanie

Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI) nakładają na instytucje publiczne obowiązek inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania. Dla działów IT to również sposób na usprawnienie zarządzania oraz optymalizację posiadanych zasobów komputerowych.

Czerwiec 2018, Artur Pęczak

Podstawy prawne stosowania monitoringu wizyjnego

Wejście w życie rodo skutkuje zwiększonym zainteresowaniem różnymi aspektami ochrony danych osobowych – w tym monitoringiem wizyjnym. Zmiana przepisów o ochronie danych stanowi okazję do kompleksowego zajęcia się tym tematem od strony legislacyjnej.

Maj 2018, Tomasz Cygan

Jak opracować skuteczną strategię ochrony danych osobowych

Obowiązek stosowania się do przepisów wprost wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zbliża się nieuchronnie. Nasuwa się przy tym pytanie, czy w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych jest to rewolucja czy też ewolucja.

Maj 2018, Jarosław Pudzianowski

Nadchodzi nowa ustawa o ochronie danych osobowych

Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych został złożony przez rząd RP w Sejmie 5 kwietnia 2018 r. (druk sejmowy nr 2410). Jest więc prawdopodobne, że uodo wejdzie w życie przed 25 maja 2018 r. będącym dniem rozpoczęcia stosowania rodo lub niedługo po tej dacie.

Maj 2018, Maciej Gawroński

Narzędzia do analizy i projektowania sieci Wi-Fi

Sieci bezprzewodowe są nieprzewidywalne. Różne typy ścian, materiały i obiekty znajdujące się na ścieżce sygnału wpływają na jakość działania Wi-Fi. Bez odpowiednich narzędzi nie ma możliwości zweryfikowania problemów w sieci radiowej.

Kwiecień 2018, Kamil Folga