Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Temat numeru

Transmisja i nagrywanie obrad za pomocą OBS Studio

Dzięki komputerowi i bezpłatnemu oprogramowaniu możemy strumieniować obrady do serwisu YouTube z wykorzystaniem wielu kamer, dodawać napisy czy graficznie prezentować wyniki głosowań. Prowadzenie takiej transmisji jest bardzo proste.

Kwiecień 2019, Marcin Lisiecki

Obrady rady w oku kamery

Każda sesja rady miasta, gminy, powiatu i sejmiku województwa musi być transmitowana na żywo oraz archiwizowana i udostępniana. Aby zrealizować ten obowiązek, konieczne jest wykorzystanie odpowiedniego sprzętu, a czasem i specjalnego oprogramowania.

Kwiecień 2019, Marcin Lisiecki

Sesje rady jak żywe

Ubiegłoroczna nowelizacja ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa nałożyła na jednostki obowiązek transmitowania, przechowywania i udostępniania nagrań z sesji rady. Sprawdzamy, jak urzędy radzą sobie z tym zadaniem w praktyce.

Kwiecień 2019, Katarzyna Bielińska

Rola kobiet w projektach informatycznych

W zespołach przygotowujących rozwiązania informatyczne w administracji publicznej coraz częściej zatrudniane są kobiety. Doświadczenia osób na co dzień pracujących nad takimi projektami potwierdzają, że pozwala to osiągać lepsze rezultaty.

Marzec 2019, Katarzyna Wiszniewska

Cyfrowy świat kobiet

Badania z ostatnich lat pokazują, że kompetencje cyfrowe kobiet i mężczyzn nie różnią się znacznie od siebie, jednak panie rzadziej wybierają zawód związany z ICT. Powinno się to zmienić, gdyż zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie nieustannie rośnie.

Marzec 2019, Katarzyna Wiszniewska

Wyzwania dla audytu wewnętrznego i służb IT

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji w urzędzie to kwestia, której nie wolno lekceważyć. Dzięki wdrożeniu i monitorowaniu stosowania odpowiednich procedur możliwe jest utrzymanie informacyjnej ciągłości działania jednostki.

Luty 2019, Krzysztof Radecki

Audyt wdrożenia systemu klasy EZD

Nieodłącznym elementem pracy urzędnika jest dokument. To główne źródło informacji, dające podstawę wykonywania zadań, podejmowania decyzji i rozliczalności pracy. Stąd też sprawny obieg dokumentów wpływa na efektywność działania organizacji.

Luty 2019, Katarzyna Lenczyk-Woroniecka

Co wykazała kontrola bezpieczeństwa w samorządach

Zasoby elektroniczne w gminach, powiatach i ośrodkach pomocy społecznej nie są należycie chronione. Taką diagnozę stawia Najwyższa Izba Kontroli, wskazując przy tym na przyczyny marginalizowania zagadnień bezpieczeństwa w samorządach.

Luty 2019, Jacek Orłowski

Wdrożenie przeglądarkowego systemu poczty elektronicznej

Instalacja i konfiguracja systemów Roundcube oraz RainLoop Webmail jest łatwa, a ich funkcje można rozbudować za pomocą wtyczek. Stanowią doskonałą alternatywę dla systemów webmail udostępnianych przez usługodawców hostingowych.

Styczeń 2019, Kamil Folga

Przegląd rozwiązań webmail

Obecnie aktywnie rozwijanych jest co najmniej kilkanaście projektów webmail. Co ciekawe, wiele tego typu rozwiązań uzyskało już status historycznych, ponieważ zakończyło się ich wsparcie, ale mimo wszystko nadal są wykorzystywane przez użytkowników.

Styczeń 2019, Kamil Folga