Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Wywiad

Dane GIS w działaniach ratowniczo-gaśniczych

W wyniku współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego została opracowana mapa dostosowana do potrzeb strażaków. Jej celem jest uzupełnienie wiodącej aplikacji mapowej stosowanej w PSP. Nasza mapa zawiera dodatkowe warstwy i umożliwia dodawanie nowych usług sieciowych WMS z możliwością podglądu tabeli atrybutów. Rozmowa z kpt. Michałem Pająkiem, kierownikiem Sekcji Planowania Operacyjnego i Analiz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Listopad 2017,

Prawo nigdy nie nadąży za technologią

Postulowaliśmy wprowadzenie jasnych regulacji w tych obszarach, w których trudno jest jednoznacznie przesądzić, kto ma formalnie decydować o celach przetwarzania danych. Teraz nie będzie już wątpliwości – będzie to administrator danych. Rozmowa z dr. Maciejem Kaweckim, zastępcą dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji

Październik 2017,

Inteligentne miasto musi się ciągle rozwijać

Na smart city nie należy patrzeć tylko przez pryzmat wprowadzanej technologii, ale przede wszystkim mieć na uwadze to, jak ta technologia ułatwia życie mieszkańcom. Rozmowa z Rafałem Ruchlewiczem, dyrektorem Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Olsztyna

Sierpień 2017,

Nowe pole działania dla przestępców

W ubiegłym roku policyjne Biuro Cyber prowadziło 1100 spraw, które pozwoliły na wszczęcie 750 postępowań. W ciągu pięciu pierwszych miesięcy bieżącego roku prowadziliśmy już 1257 spraw, a na ich podstawie wszczęto 498 postępowań. Rozmowa z podkomisarzem Dominikiem Rozdziałowskim, dyrektorem Biura do Walki z Cyberprzestępczością w Komendzie Głównej Policji

Lipiec 2017,

Partnerska współpraca

Projekty dotyczące szeroko rozumianego rozwoju społeczeństwa informacyjnego nie są najłatwiejszymi projektami do realizacji. Wszelkie podmioty odpowiedzialne za ich przygotowanie i wdrożenie muszą przede wszystkim dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą fachowców. Rozmowa z Eweliną Gładki, dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

Czerwiec 2017,

Upraszczamy procedury i podnosimy jakość

Im więcej wysiłku zostanie włożone w projekt na etapie koncepcyjnym, im bardziej będzie on przemyślany i przeanalizowany, tym lepiej poradzi sobie z nim zespół projektowy na etapie realizacji. Rozmowa z Wandą Buk, dyrektorem Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Maj 2017,

Uczelniane usługi IT dla wszystkich

Centrum Usług Informatycznych oferuje specjalistyczne usługi informatyczne dla wielu klientów i tym samym uczestniczy w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rozmowa z Pawłem Lubomskim, dyrektorem Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej (CUI PG)

Kwiecień 2017,

Potrzebujemy zdefiniowania roli informatyka w urzędzie

Najlepiej, gdy komórka IT podlega bezpośrednio sekretarzowi lub kierownikowi jednostki, bo to właśnie oni odpowiadają za organizację pracy i poszczególne obszary bezpieczeństwa urzędu. Rozmowa z Radosławem Jastrzębskim, informatykiem w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu

Marzec 2017, Jacek Orłowski

Czas na maratony otwierania danych

We Wrocławiu przez ostatnią dekadę wiele zmieniło się na lepsze – magistrat najwyraźniej zrozumiał, że musi stworzyć cyfrową politykę dla miasta. Rozmowa z Piotrem Szymańskim, asystentem w Katedrze Inteligencji Obliczeniowej Politechniki Wrocławskiej

Luty 2017, Martyna Wilk

Nie tracimy kontaktu z rzeczywistością

Mam w zespole osoby z doświadczeniem zawodowym zdobytym w działach IT placówek medycznych. Chcemy być wiarygodnym partnerem, a nie odgrywać rolę wizjonerów z Warszawy, którzy nie posiadają żadnego doświadczenia związanego z funkcjonowaniem podmiotu leczniczego.

Styczeń 2017,