Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Wywiad

Dbamy o odpowiedni poziom bezpieczeństwa

W środowisku kolejowym i w samym przemyśle kolejowym świadomość zagrożeń cybernetycznych nie jest wysoka. Większość systemów: systemy sterowania ruchem kolejowym, zarządzanie procesem przewozu, a nawet np. systemy informacji pasażerskiej, może poprzez zakłócenia generować poważne niebezpieczeństwa. Rozmowa z Małgorzatą Kalatą, dyrektor generalną Urzędu Transportu Kolejowego.

Wrzesień 2018,

Udostępniamy BIP zainteresowanym jednostkom

Mając na uwadze, że jesteśmy w jakiś sposób powiązani z pozostałymi jednostkami wykorzystującymi BIP, stwierdziliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie wytworzenie swojego autorskiego produktu i udostępnienie go zainteresowanym jednostkom. Rozmowa z Maciejem Bułkowskim, dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Sierpień 2018,

Kompleksowa informacja o przekraczaniu granicy

Portal granica.gov.pl gromadzi dane przekazywane przez obie służby graniczne ze wszystkich polskich przejść granicznych. Chcieliśmy, aby obliczenia dokonywane za pomocą naszych algorytmów odzwierciedlały rzeczywisty czas oczekiwania, gdyż tylko wtedy aplikacje spełnią swoją rolę i będą przydatne. Rozmowa z Martą Radomską, naczelnikiem Wydziału Informatyki w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku

Lipiec 2018,

Skupiamy się na digitalizacji

Każde muzeum zdecydowało się pokazać swoje najbardziej reprezentacyjne kolekcje. Eksponaty miały być unikatowe, a jednocześnie najlepiej charakteryzujące dany obszar kulturowo. Rozmowa z Sylwią Kucharską, dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.

Czerwiec 2018,

Rozwój systemów IT Służby Więziennej

System Noe.NET jest kluczowym systemem informatycznym Służby Więziennej wspierającym „procesy biznesowe”, tj. procesy związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Rozmowa z dr. inż. Andrzejem Pawlakiem, dyrektorem Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej

Maj 2018,

Potencjał danych przestrzennych

Podczas prowadzonych obecnie projektów dostosowujemy istniejące już usługi, jak również tworzymy nowe. Aby zapewnić ich sprawną realizację, zawarto jedną umowę w ramach trzech projektów POPC na kwotę 35 mln zł z terminem realizacji do 31 sierpnia 2018 r. Rozmowa z Markiem Szulcem, Zastępcą Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii

Kwiecień 2018,

Mamy lepszą wiedzę na temat sieci

Zdecydowaną większość prac przy zarówno opracowywaniu koncepcji, jak i samym wdrożeniu wykonywaliśmy własnymi siłami. Nasi pracownicy posiadają duże doświadczenie i przeszli wiele specjalistycznych szkoleń, dzięki czemu wypracowaliśmy plan działania, który mogliśmy korygować w miarę potrzeb. Rozmowa z Arturem Wawrzyniakiem, zastępcą kierownika Działu Obsługi i Eksploatacji na Politechnice Poznańskiej.

Marzec 2018,

Nie boimy się trudnych wyzwań

Gdyby nie pomoc i inicjatywa władz wojewódzkich, duża część samorządów lokalnych nie skorzystałaby z możliwości wnioskowania o środki unijne na cyfryzację. Rozmowa z Agnieszką Aleksiejczuk, dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Luty 2018,

Poprawiliśmy funkcjonowanie transportu miejskiego

Monitory wewnątrz autobusów pokazują przebieg linii, którą obsługuje dany pojazd, a także aktualny oraz kolejny przystanek. W ramach projektu powstało również Centrum Zarządzania Transportem Publicznym. Jego zadaniem jest bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywanych przez MPK zadań przewozowych. Rozmowa z Tadeuszem Ferencem, prezydentem Rzeszowa

Styczeń 2018,

Dane GIS w działaniach ratowniczo-gaśniczych

W wyniku współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego została opracowana mapa dostosowana do potrzeb strażaków. Jej celem jest uzupełnienie wiodącej aplikacji mapowej stosowanej w PSP. Nasza mapa zawiera dodatkowe warstwy i umożliwia dodawanie nowych usług sieciowych WMS z możliwością podglądu tabeli atrybutów. Rozmowa z kpt. Michałem Pająkiem, kierownikiem Sekcji Planowania Operacyjnego i Analiz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Listopad 2017,