Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Wywiad

Klaster na straży cyberbezpieczeństwa

W polskim systemie najlepiej funkcjonują inicjatywy regionalne. Chcemy skoncentrować się na potrzebach z zakresu cyberbezpieczeństwa działającej lokalnie administracji publicznej, a także biznesu i uczelni z Dolnego Śląska. Rozmowa z prof. Tadeuszem Więckowskim, rektorem Politechniki Wrocławskiej w latach 2008–2016, pomysłodawcą Dolnośląskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa.

Luty 2019,

Elektronicznie obsługujemy wnioski o dofinansowanie

Uruchomienie e-usługi na trzecim i czwartym poziomie dojrzałości to duża zmiana dla wszystkich stron z niej korzystających, w tym dla pracowników jst. Otrzymują oni możliwość całkowicie elektronicznego sposobu prowadzenia spraw, bez konieczności osobistej interakcji z wnioskodawcą. Rozmowa z Dariuszem Łazarem, kierownikiem projektu „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON”.

Styczeń 2019,

Otwieramy serwis na nowych użytkowników

Zasoby archiwów państwowych to prawie 340 kilometrów archiwaliów – ciekawych materiałów, które mogą zainteresować nie tylko historyków, naukowców czy genealogów. Chcemy upowszechnić wiedzę na temat zbiorów archiwalnych i zachęcić obywateli do korzystania z nich. Rozmowa z Katarzyną Zajkowską, kierownikiem projektu w Narodowym Archiwum Cyfrowym.

Grudzień 2018,

Nie marnujemy czasu

Wdrożone przez nas rozwiązania uważam za standard niezbędny w każdej organizacji. Co prawda czasami słyszę, że „u innych nie ma nawet połowy tego”, ale to tylko pokazuje, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, szczególnie w mniejszych i średnich jednostkach. Rozmowa z Mariuszem Bartosikiem, głównym specjalistą w Zespole Informatycznym Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Listopad 2018,

Podnosimy kompetencje cyfrowe urzędników

Z punktu widzenia budowania e-administracji projekty podnoszące kompetencje cyfrowe są kluczowe – nie wprowadzimy nowoczesnych rozwiązań opartych na ICT bez zapewnienia użytkownikom kompetencji, które pozwolą na ich wykorzystywanie. Rozmowa z Pawłem A. Nowakiem, p.o. naczelnika Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego w Departamencie Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Październik 2018,

Dbamy o odpowiedni poziom bezpieczeństwa

W środowisku kolejowym i w samym przemyśle kolejowym świadomość zagrożeń cybernetycznych nie jest wysoka. Większość systemów: systemy sterowania ruchem kolejowym, zarządzanie procesem przewozu, a nawet np. systemy informacji pasażerskiej, może poprzez zakłócenia generować poważne niebezpieczeństwa. Rozmowa z Małgorzatą Kalatą, dyrektor generalną Urzędu Transportu Kolejowego.

Wrzesień 2018,

Udostępniamy BIP zainteresowanym jednostkom

Mając na uwadze, że jesteśmy w jakiś sposób powiązani z pozostałymi jednostkami wykorzystującymi BIP, stwierdziliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie wytworzenie swojego autorskiego produktu i udostępnienie go zainteresowanym jednostkom. Rozmowa z Maciejem Bułkowskim, dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Sierpień 2018,

Kompleksowa informacja o przekraczaniu granicy

Portal granica.gov.pl gromadzi dane przekazywane przez obie służby graniczne ze wszystkich polskich przejść granicznych. Chcieliśmy, aby obliczenia dokonywane za pomocą naszych algorytmów odzwierciedlały rzeczywisty czas oczekiwania, gdyż tylko wtedy aplikacje spełnią swoją rolę i będą przydatne. Rozmowa z Martą Radomską, naczelnikiem Wydziału Informatyki w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku

Lipiec 2018,

Skupiamy się na digitalizacji

Każde muzeum zdecydowało się pokazać swoje najbardziej reprezentacyjne kolekcje. Eksponaty miały być unikatowe, a jednocześnie najlepiej charakteryzujące dany obszar kulturowo. Rozmowa z Sylwią Kucharską, dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.

Czerwiec 2018,

Rozwój systemów IT Służby Więziennej

System Noe.NET jest kluczowym systemem informatycznym Służby Więziennej wspierającym „procesy biznesowe”, tj. procesy związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Rozmowa z dr. inż. Andrzejem Pawlakiem, dyrektorem Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej

Maj 2018,