Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Wywiad

Rozwój systemów IT Służby Więziennej

System Noe.NET jest kluczowym systemem informatycznym Służby Więziennej wspierającym „procesy biznesowe”, tj. procesy związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Rozmowa z dr. inż. Andrzejem Pawlakiem, dyrektorem Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej

Maj 2018,

Potencjał danych przestrzennych

Podczas prowadzonych obecnie projektów dostosowujemy istniejące już usługi, jak również tworzymy nowe. Aby zapewnić ich sprawną realizację, zawarto jedną umowę w ramach trzech projektów POPC na kwotę 35 mln zł z terminem realizacji do 31 sierpnia 2018 r. Rozmowa z Markiem Szulcem, Zastępcą Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii

Kwiecień 2018,

Mamy lepszą wiedzę na temat sieci

Zdecydowaną większość prac przy zarówno opracowywaniu koncepcji, jak i samym wdrożeniu wykonywaliśmy własnymi siłami. Nasi pracownicy posiadają duże doświadczenie i przeszli wiele specjalistycznych szkoleń, dzięki czemu wypracowaliśmy plan działania, który mogliśmy korygować w miarę potrzeb. Rozmowa z Arturem Wawrzyniakiem, zastępcą kierownika Działu Obsługi i Eksploatacji na Politechnice Poznańskiej.

Marzec 2018,

Nie boimy się trudnych wyzwań

Gdyby nie pomoc i inicjatywa władz wojewódzkich, duża część samorządów lokalnych nie skorzystałaby z możliwości wnioskowania o środki unijne na cyfryzację. Rozmowa z Agnieszką Aleksiejczuk, dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Luty 2018,

Poprawiliśmy funkcjonowanie transportu miejskiego

Monitory wewnątrz autobusów pokazują przebieg linii, którą obsługuje dany pojazd, a także aktualny oraz kolejny przystanek. W ramach projektu powstało również Centrum Zarządzania Transportem Publicznym. Jego zadaniem jest bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywanych przez MPK zadań przewozowych. Rozmowa z Tadeuszem Ferencem, prezydentem Rzeszowa

Styczeń 2018,

Dane GIS w działaniach ratowniczo-gaśniczych

W wyniku współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego została opracowana mapa dostosowana do potrzeb strażaków. Jej celem jest uzupełnienie wiodącej aplikacji mapowej stosowanej w PSP. Nasza mapa zawiera dodatkowe warstwy i umożliwia dodawanie nowych usług sieciowych WMS z możliwością podglądu tabeli atrybutów. Rozmowa z kpt. Michałem Pająkiem, kierownikiem Sekcji Planowania Operacyjnego i Analiz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Listopad 2017,

Prawo nigdy nie nadąży za technologią

Postulowaliśmy wprowadzenie jasnych regulacji w tych obszarach, w których trudno jest jednoznacznie przesądzić, kto ma formalnie decydować o celach przetwarzania danych. Teraz nie będzie już wątpliwości – będzie to administrator danych. Rozmowa z dr. Maciejem Kaweckim, zastępcą dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji

Październik 2017,

Inteligentne miasto musi się ciągle rozwijać

Na smart city nie należy patrzeć tylko przez pryzmat wprowadzanej technologii, ale przede wszystkim mieć na uwadze to, jak ta technologia ułatwia życie mieszkańcom. Rozmowa z Rafałem Ruchlewiczem, dyrektorem Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Olsztyna

Sierpień 2017,

Nowe pole działania dla przestępców

W ubiegłym roku policyjne Biuro Cyber prowadziło 1100 spraw, które pozwoliły na wszczęcie 750 postępowań. W ciągu pięciu pierwszych miesięcy bieżącego roku prowadziliśmy już 1257 spraw, a na ich podstawie wszczęto 498 postępowań. Rozmowa z podkomisarzem Dominikiem Rozdziałowskim, dyrektorem Biura do Walki z Cyberprzestępczością w Komendzie Głównej Policji

Lipiec 2017,

Partnerska współpraca

Projekty dotyczące szeroko rozumianego rozwoju społeczeństwa informacyjnego nie są najłatwiejszymi projektami do realizacji. Wszelkie podmioty odpowiedzialne za ich przygotowanie i wdrożenie muszą przede wszystkim dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą fachowców. Rozmowa z Eweliną Gładki, dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

Czerwiec 2017,