Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Igor Popławski

Budżet obywatelski online

Dzięki aplikacjom do obsługi budżetu obywatelskiego mieszkańcy zyskali możliwość w pełni elektronicznego składania projektów i głosowania. Urzędnicy szybciej poznają pomysły na nowe inwestycje, mogą je sprawniej oceniać i wychwytywać najpotrzebniejsze.

Dzięki aplikacji Tablica mieszkańcy Łodzi mogą wyrazić opinie na temat projektów składanych w ramach budżetu obywatelskiego, natomiast autorzy pomysłów – lepiej je promować.

Budżet obywatelski (BO), czyli proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części publicznego budżetu na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez nich samych, praktykowany jest przez polskie gminy dopiero od 2012 r. Z roku na rok cieszy się jednak coraz większym zainteresowaniem, a liczba projektów i miast stosujących nowoczesną formę konsultacji społecznych stopniowo rośnie. Jak zaznaczają Dariusz Kraszewski i Karol Mojkowski, autorzy publikacji „Bud­żet obywatelski w Polsce”, mechanizmem tym powinny rządzić przejrzyste i trwałe reguły, wszystkie zaś informacje z nim związane powinny być łatwo dostępne. Nic bardziej nie wspiera dostępności informacji oraz procesów demokracji niż cyfryzacja. Nie może więc dziwić, że urzędnicy, którzy uchwalanie BO realizowali początkowo jako kolejną administracyjną papierową procedurę, bardzo szybko zyskali cennego sojusznika – dedykowane oprogramowanie do obsługi BO.

Przestrzeń do rozmowy

Aplikacje te, porządkujące procesy związane z budżetem partycypacyjnym na wielu etapach: od zgłaszania wniosków projektowych przez głosowanie po wsparcie urzędników wewnętrznym obiegiem dokumentów, niosą też wartość dodatkową – zapewniają taką przestrzeń do rozmowy, w której mieszkańcy cieszą się tymi samymi prawami, co urzędnicy, eksperci czy władze miasta. A o to przecież w idei BO chodzi.

Jednym z pierwszych miast, które wdrożyły dedykowane oprogramowanie do obsługi procesu konsultacji społecznych, był Wrocław. Myśl o cyfryzacji tego procesu zakiełkowała już w pierwszej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (WBO) w 2013 r. Urząd Miejski Wrocławia (UMW) udostępniał wówczas na swojej stronie internetowej jedynie formularz wniosków, który trzeba było drukować i składać w wybranym urzędzie w postaci papierowej. Urzędnicy wprowadzali potem ręcznie dane z przyjętych dokumentów do arkuszy kalkulacyjnych. Następnie wszystkie projekty były przesyłane pocztą elektroniczną do weryfikacji w merytorycznych jednostkach. Analogicznie odbywał się proces weryfikacji projektów i ich akceptacji. – Było to zajęcie dość uciążliwe, dlatego już w kolejnej edycji został stworzony i udostępniony formularz pozwalający składać wnioski elektronicznie – mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej UMW. Jednocześnie Centrum Usług Informatycznych (CUI), czyli jednostka organizacyjna zapewniająca obsługę informatyczną w UMW, i Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej otrzymały zadanie opracowania aplikacji usprawniającej proces przyjmowania i przetwarzania wniosków WBO oraz głosowania. Koncepcja stworzenia takiego narzędzia wynikała z całościowej filozofii kontaktów z mieszkańcami, jaką przyjęło miasto.
– Chcemy w sposób nowoczesny i wygodny dla mieszkańców kontaktować się z nimi w różnych sprawach, a budżet obywatelski jest jedną z nich – wyjaśnia Bartłomiej Świerczewski. – Ale bardzo ważny jest też obieg wewnętrzny tych dokumentów i sprawność pracy urzędników – dodaje. Stąd właśnie koncepcja, by tradycyjna papierowa forma została zastąpiona przez narzędzia internetowe również na polu konsultacji społecznych dotyczących nowych inwestycji miejskich.

Wrocław trafiony, zatopiony

Obecnie aplikacja WBO umożliwia wrocławianom złożenie poprawnego wniosku, zapoznanie się ze złożonymi wnioskami i ich załącznikami oraz komentowanie projektu. Pozwala też na kontakt z jego liderem, z zachowaniem bezpieczeństwa danych osobowych, a także przeprowadza przez etap głosowania. Są to podstawowe funkcje, które udostępnia „zewnętrzny” moduł narzędzia. Równie istotna jest jednak część wewnętrzna, służąca do oceny wniosków przez komórki merytoryczne UMW i wspomagająca właściwy obieg dokumentów związany z WBO, w tym również przygotowanie potrzebnych raportów i zestawień.

[...]

Autor jest dziennikarzem specjalizującym się w zagadnieniach IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej