Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Alicja Bar

Chceinternet.pl dla Warmii i Mazur

Serwis kojarzy osoby potrzebujące szybkiego internetu z operatorami telekomunikacyjnymi. Założenie proste, a jakże potrzebne. Projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego doceniony i nagrodzony został nawet przez Ministra Cyfryzacji.

Portal prezentuje zapotrzebowanie na usługę internetową.

Serwis chceinternet.pl łączy szukających dostępu do internetu z dostawcami tej usługi. To interaktywna mapa z naniesionymi punktami odzwierciedlającymi chęć posiadania internetu w danej lokalizacji. – Portal prowadzony przez województwo warmińsko-mazurskie ma na względzie osiągnięcie celów wyznaczonych przez Europejską Agendę Cyfrową 2020 w zakresie zapewnienia powszechnego dostępu do internetu szerokopasmowego – wyjaśnia Remigiusz Kowalski, kierownik Biura Obsługi i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Serwis jest prostą, a przy tym ważną inicjatywą. Wskazuje operatorom telekomunikacyjnym miejsca, w których nie ma internetu lub jest on słabej jakości, oraz zachęcają ich do budowy sieci dostępowej tzw. ostatniej mili. Mieszkańcom daje natomiast możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na usługę internetową. – Mieszkańcy nie mieli miejsca, w którym mogliby zgłosić problem braku dostępu do usług szerokopasmowych. Portal, którego pomysłodawcą był Jakub Wilk, zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, powstał jako odpowiedź na zapytania mieszkańców Warmii i Mazur o dostęp do internetu kierowane do naszego urzędu marszałkowskiego budującego Sieć Szerokopasmową Polski Wschodniej – mówi Remigiusz Kowalski.

Portal chceinternet.pl został stworzony w całości przez zespół specjalistów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Po wyklarowaniu wizji portalu główne prace programistyczne oraz graficzne trwały ok. miesiąca. Koszty pracy nad serwisem zostały sfinansowane ze środków własnych samorządu województwa i zrealizowane w ramach ogólnych zadań Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego.

Internet dla chętnych

Portal chceinternet.pl, który powstał na początku listopada 2014 r., to miejsce przeznaczone dla mieszkańców Warmii i Mazur mające na celu utworzenie teleadresowej bazy danych osób fizycznych i przedsiębiorstw, chcących wskazać przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu konkretne punkty, w których brakuje internetu (np. miejsce zamieszkania lub zakład pracy). Zgromadzona za pośrednictwem portalu baza teleadresowa zostanie udostępniona na pisemny wniosek bądź za pomocą profilu zaufanego przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu. Tym sposobem przedsiębiorca dowie się o chęci posiadania internetu przez dany podmiot, który wcześniej zgłosił się do bazy danych. Pozwoli to przedsiębiorcy na dokonanie analizy inwestycyjnej na danym terenie i ewentualne zaspokojenie popytu na daną e-usługę. Po wypełnieniu formularza umieszczonego na stronie chceinternet.pl (zawiera on pytania o: nazwę miejscowości, nazwę ulicy, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, adres e-mail) interaktywna mapa zostanie uzupełniona o informacje pozwalające na identyfikację podmiotu deklarującego chęć posiadania internetu w danej lokalizacji. – W miejscach publicznych, w tym we wszystkich szkołach i urzędach województwa, rozmieszczane były także skrzynki przypominające urny wyborcze, do których można było wrzucić specjalne karty zgłoszeniowe. Były one następnie zbierane przez urzędy gmin i wysyłane nam, w celu wprowadzenia do bazy – mówi Remigiusz Kowalski.


Korzyści z rozwoju sieci

Wzrost dostępności szerokopasmowego internetu o 10 procent przekłada się na:

  • wzrost poziomu zatrudnienia o 2–3%
  • zwiększenie produktywności o 5–10%
  • zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 5%

Źródło: chceinternet.pl.

[...]

Autorka jest politologiem. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi administracji publicznej, nowych technologii i rynku e-commerce.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej