Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Jacek Orłowski

II Ogólnopolski Konwent Informatyków

Spotkanie odbyło się w dniach 25–26 maja br. w Suchedniowie. Wzięło w nim udział blisko 150 uczestników z całej Polski. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji: Daniel Bachan, Główny Architekt w Ministerstwie Cyfryzacji odpowiedzialny za opracowanie Architektury Informacyjnej Państwa, oraz Kazimierz Schmidt, lider strumienia „eSkrzynka i eDoręczenie”.

Wydarzenie w imieniu Województwa Świętokrzyskiego otworzył Sekretarz Województwa Bernard Antos. W przemówieniu powitalnym podkreślił rolę samorządu województwa w cyfryzacji regionu, realizowaną m.in. poprzez takie projekty jak „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”, „System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” czy „e-Świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. – Systemy informatyczne są dziś niezbędnym elementem współpracy z gminami, bo dzięki nim możemy się szybciej komunikować i wymieniać dane – mówił, wyrażając jednocześnie pogląd, że dzięki technologii urzędnicy będą mogli lepiej dostosować swoje godziny pracy do potrzeb klientów i wykonywać więcej zadań spoza biura. Uczestników spotkania powitali także Sekretarz Powiatu Skarżyskiego Małgorzata Łakomiec oraz Burmistrz Suchedniowa Cezary Błach. W swoich przemówieniach podkreślali pozytywny wpływ cyfryzacji na rozwój powiatu i gminy, a także potrzebę komunikacji oraz wspólnego rozwiązywania problemów prawnych i technologicznych, pojawiających się przy przedsięwzięciach informatycznych.

Daniel Bachan, Główny Architekt w Ministerstwie Cyfryzacji, przedstawił plany koordynacji i rozwoju centralnych systemów informatycznych, objętych tzw. Architekturą Informacyjną Państwa (AIP): – Nie ma cyfryzacji państwa bez informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego. Bez sprawnie działających urzędów gmin i realizowanych na ich poziomie procesów budowane przez nas systemy centralne nie poprawią znacząco obsługi obywateli – powiedział, zapraszając jednocześnie uczestników do dialogu i włączenia się w Linię Współpracy 2016. – Rolą Architektury Informacyjnej Państwa jest budowa cyfrowego społeczeństwa. Dlatego skupiamy się w niej na tworzeniu tych komponentów, które spowodują, że obywatele będą mieli łatwiejszy kontakt z administracją publiczną – mówił Bachan. Dodał, że dokument, który jeszcze w tym roku trafi do konsultacji, będzie opisywał standardy i wymagania niezbędne przy projektowaniu systemów centralnych. Zauważył przy tym, że efektem szybkiego tempa cyfryzacji kraju jest rozproszenie i powielanie się systemów, a AIP ma doprowadzić do ich optymalizacji.

Uczestnicy konferencji zapoznali się także z doświadczeniami wrocławskiego Centrum Usług Informatycznych w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych i usługowych dla jednostek oświatowych oraz z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi dla administracji publicznej. Sporo miejsca w agendzie poświecono też kwestiom bezpieczeństwa i ochrony danych poprzez zastosowanie odpowiednich systemów antywirusowych, backupowych i wysokiej wydajności. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyła się sesja dedykowana systemom informacji przestrzennej, a w szczególności wystąpienie kpt. Michała Pająka z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Na praktycznych przykładach pokazał, jak strażacy wykorzystują informacje zgromadzone w świętokrzyskim GIS-ie, zarówno przy planowaniu zabezpieczenia ppoż., jak i w trakcie akcji ratowniczych. Zwieńczeniem pierwszego dnia obrad był wykład Kazimierza Schmidta z Ministerstwa Cyfryzacji na temat identyfikacji elektronicznej i przyszłości e-doręczeń (patrz: ramka „Nadchodzi elektroniczny polecony”) oraz dyskusja na ten temat.

Drugi dzień konferencji zdominowały tematy praktyczne, dotyczące przede wszystkim technicznych i organizacyjnych aspektów bezpieczeństwa w placówkach publicznych, oraz zagadnienia związane z wdrażaniem systemów informatycznych w urzędach. Bardzo ciekawy wykład wygłosił Dominik Rozdziałowski, Dyrektor Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji, wskazując, jak ta służba działa w wypadku ścigania przestępstw komputerowych. Swoim doświadczeniem z realizacji projektu integrującego usługi komunikacyjne podzielił się z kolei Radosław Lachowski, Naczelnik Wydziału Organizacji i Informatyzacji Powiatu Koneckiego. Merytoryczną część II Ogólnopolskiego Konwentu Informatyków zakończył wykład Adama Mizerskiego na temat zmian organizacyjno-technicznych w zakresie ochrony danych osobowych, jakie przyniesie w przyszłym roku Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Uczestnicy konferencji podkreślali ciekawy dobór tematów oraz organizacyjne aspekty konferencji, podczas której zyskali możliwość wymiany doświadczeń z pracownikami działów IT różnych rejonów Polski. Organizatorem wydarzenia byli: miesięcznik „IT w Administracji” i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.


Rolą Architektury Informacyjnej Państwa jest budowa cyfrowego społeczeństwa. Dlatego skupiamy się w niej na tworzeniu tych komponentów, które spowodują, że obywatele będą mieli łatwiejszy kontakt z administracją publiczną
Daniel Bachan


Nadchodzi elektroniczny polecony

1 czerwca br. wszedł w życie nowy przepis kpa, który nakazuje podmiotom publicznym, będącym stroną lub uczestnikiem postępowania administracyjnego przesyłanie korespondencji wyłącznie za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Artykuł 392 realizuje w części jeden z postulatów prawnych, wypracowanych i rekomendowanych przez grupę ekspertów pracujących w ramach strumienia „eSkrzynka i eDoręczenie” programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Uczestnicy II Ogólnopolskiego Konwentu Informatyków mieli wyjątkową okazję spotkać się z liderem tego zespołu – Kazimierzem Schmidtem z Ministerstwa Cyfryzacji.

– Aby skutecznie e-doręczyć określoną treść do podmiotu publicznego, musimy znać adres odbiorcy oraz mieć określoną w prawie skuteczną metodę, która da nam pewność jej przekazania. Obowiązująca dziś elektroniczna skrzynka podawcza jest w tym zakresie rozwiązaniem częściowym, ponieważ liczne przepisy szczegółowe wprowadzają wyjątki od zasady ogólnej, określonej w kodeksie postępowania administracyjnego. W efekcie obywatele mają utrudniony kontakt z urzędem za pomocą środków komunikacji elektronicznej – mówił Schmidt. – Aby usprawnić ten proces, rozważane są daleko idące zmiany w prawie. Kluczowa może być zasada, że wszystkie przesyłki nadane na elektroniczną skrzynkę podawczą są równoważne z papierowym listem poleconym – podkreślał. Równocześnie każdy obywatel i przedsiębiorca miałby możliwość bezpłatnego założenia i korzystania z e-skrzynki do kontaktu z podmiotami publicznymi (prawdopodobnie na Portalu RP) lub skorzystania z kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (e-skrzynki komercyjne). Usługa ta jednocześnie zobowiązywałaby obywateli do przyjmowania korespondencji elektronicznej od urzędów. – Bezpośrednio na e-skrzynkę będą wysyłane dokumenty, a nie jak dotychczas zawiadomienia o nowych pismach, które są do odbioru w systemie teleinformatycznym danego urzędu – mówił Kazimierz Schmidt. Dodatkowo podmioty publiczne będą miały obowiązek przed wysłaniem listu papierowego sprawdzić w specjalnym rejestrze, czy adresat wskazał adres elektroniczny do doręczeń.Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej