Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Kamil Folga

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

Rozwój rozwiązań mobilnych wymaga zwiększonej uwagi działu IT. Niekontrolowane przyłączenie do sieci urzędowej urządzeń mobilnych pracowników może stanowić spore zagrożenie. Dzięki wykorzystaniu systemów EMM możemy jednak zapanować nad tą sferą.

Cisco Meraki System Manager oferuje zarządzanie urządzeniami mobilnymi z poziomu chmury.

Rosnąca liczba urządzeń mobilnych w sieciach urzędów to zjawisko, które wymaga kontroli i zarządzania. Smartfony są wykorzystywane nie tylko do celów służbowych, ale również prywatnych. Narzędzia EMM (Enterprise Mobility Management) umożliwiają nadzór nad urządzeniami z systemem iOS, Android i Windows, w tym inwentaryzację, monitorowanie i raportowanie. Na rynku można znaleźć kilkadziesiąt systemów komercyjnych, które w pełni realizują nadzór nad urządzeniami mobilnymi. Dostępne są też narzędzia darmowe, takie jak WSO2 Enterprise Mobility Manager.

Dlaczego warto zarządzać

Jeżeli w sieci organizacji pojawia się nowy telefon, może się on okazać źródłem problemów, rozprzestrzeniając szkodliwe oprogramowanie oraz inne zagrożenia. Takie urządzenie często przenosi infekcje nabyte podczas korzystania z sieci ogólnodostępnych czy domowych. Dlatego właśnie dobrze mieć kontrolę nad sprzętem, który rozdawany jest pracownikom lub stanowi własność pracowników, ale został dopuszczony do pracy w sieci urzędu.

W procesie zarządzania urządzeniami mobilnymi ważne jest doprecyzowanie, kto jest właścicielem urządzenia i jak urządzenie może być wykorzystywane w sieci organizacji. Model BYOD (Bring Your Own Device) występuje wtedy, gdy pracownik bierze pełną odpowiedzialność za wybór i wsparcie urządzenia mobilnego, ponieważ jest to jego prywatny sprzęt. BYOD znacząco ogranicza wydatki organizacji, ponieważ koszt zakupu sprzętu i serwisowania zostaje przerzucony na pracownika. To metoda popularna szczególnie w mniejszych organizacjach. Z kolei z modelem CYOD (Choose Your Own Device) mamy do czynienia wtedy, gdy pracownik ma możliwość dołączenia do sieci określonych urządzeń, zgodnych z przyjętą polityką bezpieczeństwa i szczegółowymi zaleceniami. Urządzenie pracuje w środowisku IT organizacji, ale stanowi własność pracownika lub pracodawcy. CYOD to model przejściowy pomiędzy BYOD a COPE (Company-issue, Personally Enabled), czyli podejściem, w którym pracownikom urządzenie dostarcza pracodawca, ale pracownik może go używać także do prywatnych celów. To jednak organizacja decyduje, w jakim zakresie telefon może być wykorzystywany i jaki sprzęt dostarczy.

Zarówno BYOD, jak i COPE mają wady i zalety. Przykładowo w modelu BYOD trudne jest zarządzanie, ponieważ, w przeciwieństwie do COPE, nie mamy do czynienia z wybranym przez organizację modelem urządzeń przenośnych, lecz administrator musi się zająć różnymi, dowolnie kupowanymi przez pracowników modelami. To samo dotyczy bezpieczeństwa – w przypadku BYOD spotkamy się z większą liczbą zagrożeń specyficznych dla określonych wersji wykorzystywanych systemów operacyjnych. W modelu COPE sytuacja wygląda inaczej, ponieważ mamy większą kontrolę nad urządzeniami, a także decydujemy o producencie, modelu, systemie operacyjnym. Dużo łatwiej jest panować nad jednym typem urządzeń, wspierającym określony system operacyjny, niż strukturą składającą się z urządzeń wielu producentów z różnymi OS-ami.

Czym jest EMM

Gdy urządzeń mobilnych w organizacji przybywa i coraz trudniej utrzymać porządek w sieci urzędu, z pomocą przychodzą rozwiązania EMM. Zarządzanie mobilnością z wykorzystaniem EMM realizowane jest przez różne systemy, które określane są skrótami MDM, MAM, MIM, MCM, MPM, MEM, IDM. Zapewniają one wiele funkcji coraz częściej integrowanych w spójne rozwiązanie.

[...]

Autor zawodowo zajmuje się informatyką ze specjalizacją w zakresie sieci bezprzewodowych oraz systemów transmisji głosu. Publikuje w magazynach komputerowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej